Noi 29 2011

Ministrul finan?elor nu are nevoie de bani de la popula?ie! Populism ieftin sau doar prostie?

Published by under Mass-Media

Ministrul finan?elor nu are nevoie de bani de la popula?ie! Populism ieftin sau doar prostie?

R O M Â N I A

MINISTERUL ADMINISTRA?IEI ?I INTERNELOR

DIREC?IA INFORMARE ?I RELA?II PUBLICE

COMUNICAT

Nr. 432 din 28 noiembrie 2011

Direc?ia pentru Politici Fiscale ?i Bugetare Locale din cadrul Ministerului Administra?iei ?i Internelor informeaz? c?, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 838/25.11.2011 s-a publicat Ordinul comun al ministrului administra?iei ?i internelor ?i al ministrului finan?elor publice nr. 259/2842/2011 pentru aplicarea prevederilor art. XI din Ordonan?a Guvernului nr. 30/2011.

Prin ordinul respectiv este aprobat? procedura privind acordarea unor facilit??i (scutiri) de la plata major?rilor de întârziere datorate de c?tre contribuabili pentru neachitarea la termenele scadente a obliga?iilor fiscale (impozite ?i taxe locale , amenzi etc.).

Astfel, pentru obliga?iile fiscale accesorii (major?ri de întârziere) aferente obliga?iilor fiscale principale restante la 31 august 2011 , se acord? urm?toarele facilit??i:

a) anularea unei cote de 50% din major?rile de întârziere, aferente obliga?iilor fiscale principale, dac? obliga?iile principale ?i cota de 50% din major?rile de întârziere, calculate pân? la data pl??ii, administrate de fiecare dintre organele fiscale locale (ale prim?riilor), sunt stinse prin plat? sau compensare pân? la 31 decembrie 2011 ;

b) anularea unei cote de 25% din major?rile de întârziere, aferente obliga?iilor fiscale principale, dac? obliga?iile principale ?i cota de 75% din major?rile de întârziere, calculate pân? la data pl??ii, administrate de fiecare dintre organele fiscale locale (ale prim?riilor), sunt stinse prin plat? sau compensare pân? la 30 iunie 2012.

Pentru acordarea facilit??ilor respective contribuabilii trebuie s? se adreseze cu o cerere la organele fiscale locale.

Termenele de depunere a cererilor la organele fiscale locale sunt 31 decembrie 2011, respectiv 30 iunie 2012.

Persoanele fizice sau juridice interesate pot desc?rca Ordinul de pe pagina de internet www.dpfbl.mai.gov.ro la sec?iunea SCUTIRI MAJOR?RI DE ÎNTÂRZIERE.

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X