Dec 27 2011

Socaciu vrea s? munceasc?. Iar. Pe când ajunge s? fac? ceva ?i pentru cei care l-au votat?

Published by under Mass-Media

Socaciu vrea s? munceasc?. Iar. Pe când ajunge s? fac? ceva ?i pentru cei care l-au votat?
Avem un deputat de Mure?. Scump la vedere. Are ?i scuza c? a fost bolnav. Dar cum voturile sale au venit din teritoriu, mai precis mure?enilor fiindu-le b?gat pe gât de c?tre PSD, de la centru, ne-am a?tepta ca Socaciu s? aib? idee pentru cine trebuie s? munceasc?. Domnul deputat a venit cu idei generale, ba legate de dublarea filmelor în român?, ba legate de prezen?a unor elemente  din colinde ?i personalit??i în spoturi publicitare. Azi-mâine, domnul deputat va cere ?i interzicerea reclamei la Mo? Cr?ciun de ciocolat?, pe motiv c? Mo?ul apare în colindele române?ti ?i nu e frumos s? sugerezi c? insul cu cadourile este un element (domn) de consuma?ie! Pân? când domnul Socaciu se hot?r??te s? munceasc? ?i pentru cei care l-au ales ?i l-au trimis în Parlament poate c? vin urm?toarele s?rb?tori de iarn? ?i se treze?te… aut (afar?, cum ar trebui dublat!) ?i la periferia politicii, cam cum a p??it alt? deputat? de Mure?, actri?? de profesie, care era mai interesat? de ce face primarul din Vaslui ?i de obligativitatea men?ion?rii play-backului pe micile ecrane, decât de cum s? ajute comunitatea care a propulsat-o la Bucure?ti. Dar poate c? arti?tilor nu le po?i cere lucruri mari ?i ei trebuie  l?sa?i s? se cantoneze la ce le place ?i pentru care au vreo mic? idee despre ce trebuie f?cut.

Adev?rul.ro dixit:
Deputatul PSD Victor Socaciu a depus la Parlament o ini?iativ? legislativ? prin care se interzice folosirea în spoturile publicitare difuzate la radio ?i televiziune a bunurilor care fac parte din patrimoniul cultural na?ional, cum ar fi Ateneul Român, statuia poetului Mihai Eminescu sau colinde vechi. În expunerea de motive, Victor Socaciu apreciaz? c? elemente ale patrimoniului cultural sunt folosite în mod “abuziv” în spoturile publicitare, el dând drept exemplu cl?direa Ateneului Român, statuia poetului Mihai Eminescu sau un vechi colind românesc. El sus?ine c? interzicerea folosirii acestora în spoturile publicitare ar contribui la protejarea patrimoniului cultural na?ional. Ini?iativa legislativ? a lui Socaciu vizeaz? modificarea Legii audiovizualului, respectiv introducerea acestei condi?ii între cele prev?zute la articolul 29 ?i pe care trebuie s? le respecte comunic?rile comerciale audiovizuale difuzate de furnizorii de servicii media audiovizuale. Legea 82 din 2008 define?te patrimoniul cultural imaterial drept totalitatea practicilor, reprezent?rilor, expresiilor, cuno?tin?elor, abilit??ilor – împreun? cu instrumentele, obiectele, artefactele ?i spa?iile culturale asociate acestora – pe care comunit??ile, grupurile sau, dup? caz, indivizii le recunosc ca parte integrant? a patrimoniului lor cultural.

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X