Ian 22 2012

Ziua de Cluj dixit: afaceristul de la Tracia Trade – în leg?tur? cu so?ia lui Apostu !

Published by under Mass-Media

Ziua de Cluj dixit: afaceristul de la Tracia Trade – în leg?tur? cu so?ia lui Apostu !

Ca unul care a scris printre primii de ingeniozitatea/?mecheria/nesim?irea unora din PDL de a face afaceri cu firme care câ?tig? mereu la prim?rii PDL salut articolul din Ziua de Cluj, care dovede?te cum se lucreaz? la ?mecherii din PDL. A?tept controalele necesare pentru afacerile legate de prim?rii PDL, nu doar pentru parc?rile Tracia Trade, despre care am scris c? existau în Turda, Târgu-Mure?, Alba Iulia ?i Reghin, adic? în 3 ora?e PDL, ci ?i pentru afacerile Astor (Târgu-Mure?, Cluj-Napoca ), pentru proiect?rile de Weekend ?i parc?ri subterane, prin firm? abonat? (Cluj-Napoca ?i Târgu-Mure?), pentru Studcard (pornit ca în campanie electoral? s? aduc? voturile pro?tilor pentru transportul studen?ilor în Târgu-Mure?, Arad, Cluj-Napoca ?i Oradea pe firmele nemânca?ilor din PDL), pentru reabilit?rile termice, termopanele, pentru transportul terestru ocazional al prim?riilor pe firm? de ales, pentru sus?inerea pe banii fraierilor a echipelor de fotbal (Cluj-Napoca ?i Târgu-Mure?), pentru Rosalul lui Prigoan? pe prim?rii PDL (Ludu?, Ploie?ti etc.), pentru publicitate pe televiziuni de promovare a pedeli?tilor (Realitatea, ?tii TV) ?i pe firma lui Felix T?taru ?i a?a mai departe, pentru toate controalele viermilor de la PDL care câ?tig? doar  politic ?i din interes licita?ii la ?efii lor de partid! ?i ca poant?, parcarea Tracia Trade în Turda era cotat? la 50 de bani pentru 30 de minute, în timp ce firma respectiv? lua fraierului de târgumure?ean care voteaz? etnic, ca s? nu fure ungurul ce poate fura foarte bine românul, 3 lei, pentru o or? de sta?ionare. Familie mare (de partid), remunera?ie mic??! ?i tot ca poant?, dac? parca?i corect în Târgu-Mure? ?i le da?i ?mecherilor 3 lei pe or? face?i o plat? în contul unei firme care are sediul la exact adresa pe care o are ?i alt b?iat de?tept de pe lâng? partid, cel care ridic? ma?inile! Despre afacerile cu parc?rile acoperite prin Senin nici nu are rost s? mai coment?m, pentru c? prostul de târgumure?ean pl?te?te, din bugetul local ca ni?te b?ie?i de?tep?i s? fac? locul de parcare pentru 800 de euro bucata (calcula?i c? ?mecherii fac, doar la 30 de locuri de parcare, 100.000 de lei!) iar despre cum se fac parc?ri pe trotuare ?i treceri  de pietoni, sub nasul poli?iei rutiere care se dovede?te cu fric? de politruci, mai bine s? nu mai spunem nimic cât? vreme poli?istul poli?ist e cu fric? de tovar??i, iar comunitarii sunt condu?i de cadre provenind din SRI.

http://ziuadecj.realitatea.net/eveniment/administratorul-parcarilor-din-orase-portocalii-conectat-la-apostu–81684.html

Datele din dosarul de corup?ie al primarului suspendat Sorin Apostu arat? c? acesta este un apropiat al omului de afaceri Hora?iu Moldovan, patron al firmei Tracia Trade, care administreaz? parc?rile cu plat? din Târgu-Mure? ?i Turda. Pân? recent a avut ?i parc?rile din Alba Iulia, îns? Consiliul Local a votat în decembrie desfiin?area contractului pe motiv c? firma nu ?i-a pl?tit redeven?a c?tre prim?rie. De asemenea, contractul din Târgu-Mure? a fost intens dezb?tut, presa local? ar?tând c? pre?urile practicate sunt prea mari, iar firma nu investe?te nimic în parc?ri.

Procurorii Direc?iei Na?ionale Anticorup?ie (DNA) au prezentat în dosarul trimis în judecat? la Curtea de Apel c? Sorin Apostu se întâlnea la restaurante sau la domiciliul s?u cu diver?i oameni de afaceri care aveau o rela?ie contractual? cu Prim?ria Cluj-Napoca. Un exemplu este turcul Mustafa Bekar, asociat la firma Kiat Group, care a fost fotografiat intrând în casa lui Apostu. “Derularea acestei întâlniri a fost fixat? ?i prin mijloace de supraveghere operativ?, la dosarul cauzei fiind ata?at procesul-verbal cu rezultatul acestei supravegheri, precum ?i plan?a foto din care rezult? c? în 11.10.2011, în intervalul orar 18:12-18:33, Bekar Mustafa a intrat la domiciliul inculpatului Apostu Sorin, unde a avut o întâlnire cu acesta”, se arat? în rechizitoriu .

Procurorii sus?in c? întâlnirile lui Apostu erau stabilite telefonic cu oamenii de afaceri de c?tre so?ia acestuia, avocata Monica Apostu, inculpat? ?i ea în dosar. “Astfel de întâlniri cu diver?i oameni de afaceri au mai fost stabilite de învinuita Apostu Monica, sens în care ar?t?m întâlnirile fixate, potrivit convorbirilor din 28 septembrie 2011 ?i 12 octombrie 2011, 17 octombrie 2011, când a discutat cu numitul Moldovan Hora?iu, patron al societ??ii Tracia Trade Exim Târgu-Mure?”, se arat? în rechizitoriul cazului. Tracia Trade este o firm? care ini?ial a avut sediul social în Cluj-Napoca, mutându-l în 2001 în Târgu-Mure?. Societatea a primit de-a lungul timpului contracte de administrare a parc?rilor din municipii conduse de primari din PDL, precum Târgu-Mure?, Alba Iulia ?i Turda.

Consiliul Local Alba Iulia a votat în decembrie încetarea contractului încheiat cu Tracia Trade Exim privind exploatarea parc?rilor publice cu plat?. Hot?rârea a intrat în vigoare la 1 ianuarie. Neîn?elegerile financiare dintre cele dou? p?r?i s-au acutizat în ultimul an. Reprezentan?ii Tracia Trade au solicitat încetarea pe cale amiabil? a contractului, sus?inând c? are de pl?tit administra?iei locale o sum? de aproximativ 300.000 de lei, în timp ce prim?ria ar trebui s?-i pl?teasc? 508.000 de lei. Reprezentan?ii administra?iei locale au fost de acord cu încetarea colabor?rii, dar sus?in c? prim?ria nu datoreaz? nici un leu ?i revendic? suma de 303.000 de lei, reprezentând redeven?a nepl?tit? de firm? timp de doi ani plus penalit??ile de întârziere. Situa?ia va fi l?murit? în instan?a de judecat?, existând mai multe procese între Consiliul Local Alba Iulia ?i Tracia Trade.

Contractul din Târgu-Mure? a fost contestat în nenum?rate rânduri de c?te?eni din ora? sau de c?tre politicieni din opozi?ie, a?a cum arat? presa local?. Modul de executare a acestuia s-a aflat ?i în aten?ia Cur?ii de Conturi Mure?, care a acuzat în anii trecu?i firma c? nu a virat la buget obliga?iile pe care ?i le-a asumat sau c? a “umflat” nejustificat cheltuielile, f?r? a face vreo investi?ie în parc?ri, pentru ca astfel s? pl?teasc? cât mai pu?ini bani administra?iei locale. Intercept?rile din dosar arat? c? Apostu se întâlnea cu un alt om de afaceri din Târgu-Mure?, Petric? Sala, administrator al firmei care a pus piatr? cubic? pe str?zile pietonale din Cluj-Napoca.

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X