Ian 25 2012

Nu e… bra?oav?! Bra?ovenii se ajut? īntre ei pe bani publici strecura?i prin cluburi de fotbal ?i firme proprii!

Published by under Mass-Media

Nu e… bra?oav?! Bra?ovenii se ajut? īntre ei pe bani publici strecura?i prin cluburi de fotbal ?i firme proprii!

Vestea c? L?c?tu? este noul antrenor al FCM Tārgu-Mure? – echip? inventat? īn campania electoral? etnic? a lui D.Florea (pe cānd pedeli?tii erau dispera?i ?i informa?i pe firul scurt īn prim?rie c? au pierdut afacerea cu Forex ?i c? vine Bölöni  ?i aduce el echip?, pentru UDMR), prin sprijinul primarului PDL de Sānnicolau Mare, pe banii tārgumure?enilor ?i a unor a?a-zi?i sponsori, care sunt firme abonate la banul public, īn fapt ?i cu acordul lui Viorel Duru , director licen?iere FRF, cel care d?dea din umeri īn momentul īn care cei de la FCM au motivat c? vor s? joace īn prima divizie pentru c? sunt continuatorii sec?iei de fotbal a lui AS Sānnicolau Mare (sic!) – nu are cum s? ?ocheze. Este cunoscut c? prim?ria lui Florea are licita?ii cu firme care apar?in/apar?inea pedeli?tilor, iar o leg?tur? de sānge, de bra?ovean, adic?, nu putea fi ratat?! Astfel c? L?c?tu? va lua o c?ru?? de bani, sute de mii de euro din bani publici de la bugetul n??it de bra?ovean. Leg?turile periculoase cu Stalin, pardon, ora?ul Bra?ov, nu se opresc aici, fiindc? ?i ?erbea e bra?ovean! Omul a f?cut pu?c?rie pe vremea cānd Florea era prefect ?i avea mai multe ma?ini, dac? ne amintim, a fost gra?iat de Constantinescu, cum a ap?rut īn presa vremii atunci cānd ?erbea a fost re?inut dou? luni cu acuza?ia de mit? īn folosul arbitrajelor FCM. Īn plus, trustul PDL de pres? (?tii TV, 24 de ore, Radio Son, probabil ?i Realitatea ?i tārgumure?eanul.ro  ?i-a g?sit culcu? la hotelul lui ?erbea, la ?erbea se fac afacerile cu petrecerile de Revelion destinate pensionarilor, ?erbea face salubrizare ?i parc? ridic? ?i ma?inile neferici?ilor de tārgumure?eni prin?i de gangsterii de comunitari cu ma?ina nesupravegheat? ?i parcat?, cic?, ilegal. ?i cum Florea e b?iat bun īl mai ajut? pe ?erbea inventānd asocierea prin care s? īi dea clubului de futsal al lui ?erbea vreo 800.000 de euro din bugetul local, īn an de… criz?! Mai jos ave?i acest document, prezent la adresa:

http://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=city%20us%20primaria%20targu%20mures%20hotarare%20de%20consiliu&source=web&cd=12&ved=0CCUQFjABOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.tirgumures.ro%2Fproiecteh%2F2011%2F04.%2520Aprilie%25202011%2FPunct%25207%2520Proiect%2520de%2520hotarare%2520asociere%2520%2520CityUS.doc&ei=1kggT5ukGIiAtQbK6d2nDA&usg=AFQjCNEh5Dyc-Mji2Vn23nq1Gu7J1gl_Ag.

Iar dac? nu mai rezista?i la afacerile bra?ovenilor, una fiind ?i votul lui ?erbea pentru dezafilierea Craiovei, un vot superb, cu doi… studen?i la mititica (unul amintit, al doilea fiind Mitic? D.) īntre cei 10 care au votat: halal onorabilitate, ca la cāteva s?pt?māni distan?? ?erbea s? intervin? ca s? ia ?i un juc?tor (Subotici), a?a cum apare īn īnregistrarea telefonic?, unde se d?dea raportul altui copil de suflet al lui Florea,  v? spunem ?i unde a ajuns Babu?an: tocmai la FCM Bra?ov! Toate drumurile duc la Stalin, pardon, orasul Bra?ov, iar la Tārgu-Mure? a ajuns Hele?teanu, dac? tot se īn?eleg unii foarte bine cu fo?tii arbitri ?i ?efi de CA.

P.S. ?i dac? a?i uitat ce specie bra?ovean? era Forex, v? spunem c? era un club īnfiin?at īn 2003 ?i care murea de ner?bdare cam la 2 ani s? ī?i cedeze/vānd? locul de divizie ?i c? leg?turile cu Bra?ovul ale unor b?ie?i de?tep?i din Tārgu-Mure? sunt mai numeroase, incluzāndu-se ?i venirea lui Alexandru Andra?i ca director la FCM,  tocmai de la Bra?ov!

 

 

 

 

ROMĀNIA                                                                          Ini?iator:

JUDE?UL MURE?                                                                        Primar,

MUNICIPIULUI TĪRGU-MURE?                                                  dr. Dorin Florea

Nr.21.192 din 13 aprilie 2011

 

 

Vizat

Vicerpimar

Sergiu-Claudiu Maior

 

 

 

 

 

Expunere de motive

cu privire la aprobarea Contractului de Asociere dintre Municipiul Tīrgu-Mure? ?i Clubul Sportiv City’Us din Tīrgu-Mure? pentru sezonul competi?ional 2011-2012

 

 

Īn ultimii ani, echipa de futsal C.S. City’Us Tīrgu-Mure?, a devenit una dintre echipele fanion ale municipiului, cā?ting de dou? ori consecutiv Cupa Romāniei, clasāndu-se īntre primele 3 echipe din Campionatul Romāniei. Īn edi?ia de 2009-2010 echipa a ob?inut rezultate remarcabile, cā?tigānd atāt Campionatul, cāt ?i Cupa Romāniei, obiective stabilite ?i realizate prin Contractul de Asociere īncheiat īntre Consiliul Local Municipal ?i C.S. City’Us Tīrgu-Mure?, iar īn sezonul 2010-2011 este neīnvins? īn campionat ?i īn Cupa Romāniei, cu ?anse reale de a repete performan?a sezonului trecut.

Pentru a continua performan?ele ?i a preg?ti noi juc?tori, īn sezonul competi?ional 2011-2012, se impune continuarea asocierii Municipiului Tīrgu-Mure? cu C.S. City’Us. Īn acest sens propunem alocarea sumei totale de 3.220.000 lei (2.800.000 lei pentru Liga a I-a, 300.000 lei pentru Liga a II-a ?i 120.000 lei pentru copii ?i juniori).

Īn regulamentul de sprijinire a activit??ilor sportive din municipiul Tīrgu-Mure? este prev?zut faptul c? sprijinirea sportului de performan?? se poate face ?i prin īncheierea de contracte de asociere cu structurile sportive.

Supunem spre aprobare Consiliului Local Municipal Tīrgu-Mure?, proiectul de hot?rāre cu privire la aprobarea Contractului de Asociere dintre Municipiul Tīrgu-Mure? ?i Clubul Sportiv City’Us din Tīrgu-Mure?, pentru sezonul competi?ional 2011-2012.

 

 

AVIZ FAVORABIL AL

DIREC?IEI Activit??i Social-Culturale ?i Patrimoniale

SERVICIULUI Activit??i Culturale, Sportive ?i Tineret

 

Director                                                                            ?ef serviciu

Bakó Lįszló Attila                                                            Marina Ciugudean

 

 

 

 

Īntocmit: Virgil M?ce?anu

 

 

 

Īn temeiul art. 61 din Regulamentul de organizare ?i func?ionare a Consiliului local municipal Tīrgu Mure?,

Comisiile de specialitate ale autorit??ii publice deliberative, īn conformitate cu art. 54, alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administra?ia public? local?, republicat?, prezint? urm?torul raport:

 

1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finan?e ?i administrarea domeniului public ?i privat al municipiului.

 

 

 

Pre?edinte                                                                         Secretar

dr. ing. Kolozsvįri Zoltįn Csaba                                            prof. Matei Dumitru

 

2. Comisia de organizare ?i dezvoltare urbanistic?, realizarea lucr?rilor publice, protec?ia mediului īnconjur?tor, conservarea monumentelor istorice ?i de arhitectur?.

 

 

 

 

Pre?edinte                                                               Secretar

ing. Törzsök Sįndor Lįszló                                              ing. Maior Sergiu Claudiu

 

 

 

3. Comisia pentru servicii publice ?i comer?.

 

 

 

Pre?edinte                                                               Secretar

jrs. Vlas Florin                                                        psih. Roman Ioana Dana

 

 

 

4. Comisia pentru activit??i ?tiin?ifice, īnv???mānt, s?n?tate, cultur?, sport, agrement ?i integrare european?.

 

 

 

Pre?edinte                                                               Secretar

dr. Ioan Sita                                                                        prof. Bįlint ?tefan

 

 

5. Comisia pentru administra?ie public? local?, protec?ie social?, juridic?, ap?rarea ordinii publice, respectarea drepturilor ?i libert??ilor cet??ene?ti, probleme de minorit??i ?i culte.

 

 

 

 

Pre?edinte                                                               Secretar

jrs. Peti Andrei                                                              ________________________

 

 

 

ROMĀNIA                                                                                PROIECT

JUDE?UL MURE?

Consiliul Local Municipal Tīrgu-Mure?

 

 

HOT?RĀREA nr._________

din _________ 2011

cu privire la aprobarea Contractului de Asociere dintre Municipiul Tīrgu-Mure? ?i Clubul Sportiv City’Us din Tīrgu-Mure? pentru sezonul competi?ional 2011-2012

 

 

 

Consiliul Local Municipal Tīrgu-Mure?, īntrunit īn ?edin?a ordinar? de lucru,

V?zānd Expunerea de motive nr.21.192/13.04.2011  ini?iat? de Primarul Municipiului Tīrgu-Mure?, cu privire la aprobarea Contractului de Asociere dintre Municipiul Tīrgu-Mure? ?i Clubul Sportiv City’Us din Tīrgu-Mure? ?i avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

Īn baza prevederilor Legii nr.69/2000, a educa?iei fizice ?i sportului, a H.G. nr.884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere īn aplicare a dispozi?iilor Legii nr.69/2000 ?i a HCL nr.107/2010, cu privire la modificarea HCL nr.359/28.10.2010 privind reglementarea modalit??ilor de sprijin pentru ac?iuni sportive īn municipiul Tīrgu-Mure? pentru anul 2011,

 

Īn temeiul art.36, alin.(4), lit.a), alin.(6) lit.a), pct.6 ?i alin.(7) lit.a), art.45 precum ?i ale art.115, alin (1), lit.”b”, din Legea nr.215/2001 privind administra?ia public? local?, republicat?,

 

hot?r??te:

 

Art.1. Se aprob? Contractul de Asociere dintre Municipiul Tīrgu-Mure? ?i Clubul Sportiv City’Us din Tīrgu-Mure?, prezentat īn anex?, care face parte integrant? din prezenta hot?rāre.

 

Art.2.Se aprob? alocarea, din bugetul local, a sumei totale de 3.220.000 lei, reprezentānd cota de participare a Municipiului Tīrgu-Mure? la asociere, pentru sezonul competi?ional 2011-2012).

 

Art.3 Consiliul Director al CS City’Us  va informa periodic Consiliul Local asupra execut?rii bugetului ?i a performan?elor sportive realizate, func?ie de care, autoritatea public? local?, dac? va fi cazul, va decide asupra modific?rii aloca?iilor financiare aprobate.

 

Art.4. Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hot?rāri se īncredin?eaz? Primarul municipiului Tīrgu-Mure?, dr. Dorin Florea ?i Executivul Consiliului Local prin Direc?ia Economic? ?i Direc?ia Activit??i Social-Culturale ?i Patrimoniale.

 

 

 

Viz? de legalitate

Secretarul Municipiului Tīrgu Mure?

jrs. Maria Cioban

_____________________

 

 

 

 

ANEXA

MUNICIPIUL TĪRGU-MURE?

PRIM?RIA

 

 

ROMĀNIA – 540026 Tīrgu-Mure?, Pia?a Victoriei nr. 3

Tel: 00-40-265-268.330•Fax: 00-40-265-267.772•www.tirgumures.ro

 

CONTRACT DE ASOCIERE

 

Nr. __________ din ____________________

 

 

I. P?R?ILE CONTRACTANTE

 

MUNICPIUL Tīrgu-Mure?, prin PRIM?RIA MUNICIPIULUI Tīrgu-Mure?, cu sediul īn  Tīrgu-Mure?, Pia?a Victoriei, nr.3, telefon: 0265-268.330, avānd cod fiscal 4322823, cont IBAN RO98TREZ47624590220XXXXX deschis la Trezoreria Tīrgu-Mure?, reprezentat prin Dr. DORIN FLOREA – Primar ?i Ec. KISS IMOLA – Director Economic

?i

Asocia?ia  Sportiv? Clubul Sportiv CITY’US  Tīrgu-Mure? cu sediul īn Tīrgu-Mure? str.Tineretului, nr.2, avānd C.I.S.: MS/A2/00200/2004, CUI: 14742921 ?i cod IBAN RO97RNCB0188034963920001, deschis la BCR Tīrgu-Mure?, reprezentat?  prin dl. ?erbea Sorin-Ioan, Pre?edinte

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

 

Art.l.  Asocierea dintre Municipiul Tīrgu-Mure? ?i Asocia?ia Sportiv? CITY’US Tīrgu-Mure?, are īn vedere sprijinirea fotbalului din municipiul Tīrgu-Mure?.

Art.2. Prezentul contract se īncheie īn vederea sprijinirii echipei CITY’US Tīrgu-Mure? pentru preg?tirea ?i participarea sportivilor acestei sec?ii la jocurile din cadrul sezonului competi?ional 2011-2012 (Liga a I-a, Liga a II-a ?i Cupa Romāniei) ?i īn competi?iile din cadrul Ligii Campionilor, stabilite prin calendarul Federa?iei Romāne de Fotbal ?i a UEFA.

Art.3. Activitatea īn vederea realiz?rii prezentei asocieri se va desf??ura sub conducerea economic? ?i juridic? a unui Consiliul Director (C.D.) ai c?rui membri vor fi:

1.       ?erbea Sorin-Ioan

2.       Moldovan Sorin-Claudiu

3.       Vin?eler Marcel

4.       Benedek Istvįn

5.       Todoran Liviu Emil Nicu

III. DURATA CONTRACTULUI

 

Art.4. Prezentul contract de asociere se īncheie pe perioad? nedeterminat?.

 

IV. CONTRIBU?IA FIEC?REI P?R?I CONTRACTANTE ĪN VEDEREA REALIZ?RII COLABOR?RII

 

Art.5.  Municipiul Tīrgu-Mure? are urm?toarele obliga?ii:

a)       alocarea sumei totale de 3.220.000 lei (2.800.000 lei pentru Liga a I-a, 300.000 lei pentru Liga a II-a ?i 120.000 lei pentru copii ?i juniori), pentru participarea īn sezonul competi?ional 2011-2012 Liga a I-a, Liga a II-a ?i a Ligii Campionilor la Futsal, conform Hot?rārii Consiliului Local Municipal Tīrgu-Mure?;

b)       majorarea sumei cu 10% pentru premierea juc?torilor, īn cazul īn care echipa se claseaz? pe locurile I-II sau cā?tig? Cupa Romāniei;

c)       desemnarea de reprezentan?i īn Consiliul Director;

Art.6.  CITY’US Tīrgu-Mure? are urm?toarele obliga?ii:

a)       crearea la nivelul echipei de seniori a Clubului CITY’US Tīrgu-Mure?  a unui colectiv capabil a atinge obiectivele propuse īn Consiliul Director;

b)       utilizarea fondurilor alocate de c?tre Consiliul Local Municipal Tīrgu-Mure? numai pentru scopurile aprobate de Consiliul Director, conform normelor legale īn vigoare;

c)       prezentarea documentelor contabile spre verificare la solicitarea organelor competente, inclusiv a Camerei de Conturi;

d)       respectarea hot?rārilor Consiliului Director constituit īn condi?iile prezentului contract.

 

V. CONDI?IILE DE CONDUCERE ?I ADMINISTRARE A COLABOR?RII

 

Art.7. Colaborarea se va desf??ura sub conducerea economic? ?i juridic? a unui Consilu Director desemnat de comun acord de c?tre p?r?iile asociate.

Art.8. Consiliul Director este format din  5 membri.

Art.9. Consiliul Director func?ioneaz? pe baza Regulamentului anex? la contract.

Art.10. Consiliul Director constituit īn condi?iile prezentului contract va prezenta obligatoriu, trimestrial, un raport asupra activit??ii realizate ?i a condi?iilor de realizare a prezentului contract.

Art.11. Īn conformitate cu prevederile  art.5.  pct. b  din Consiliul Director vor face parte domnii Benedek Istvįn  ?i Todoran Liviu Emil Nicu – Consilieri din partea Consiliului local municipal Tīrgu-Mure?.

 

VI. ĪNCETAREA CONTRACTULUI

 

Art.12. Hot?rārea comun? a p?r?ilor.

Art.13. Rezilierea contractului, īn cazul īn care una dintre p?r?i desf??oar? activit??i contrare clauzelor prezentului contract, rezilierea putānd avea loc cu un aviz prealabil obligatoriu de 15 zile.

Art.14. Municipiul Tīrgu-Mure? ī?i rezerv? dreptul de a rezilia unilateral contractul īn urm?toarele condi?ii:

-         nerespectarea hot?rārilor Consiliului Director

-         neīndeplinirea obiectivelor propuse de Consiliului Director

-         schimbarea destina?iei fondurilor alocate īn alt? direc?ie decāt cea prev?zut? īn anex?.

Art.15. For?a major? exonereaz? de r?spundere partea care o invoc?, īn condi?iile prev?zute de lege.  Dup? īncetarea cauzei de for?? major?, contractul ī?i va relua cursul.

 

 

VII.    MODIFICAREA CONTRACTULUI

 

Art.16. Orice modificare a prevederilor cuprinse īn prezentul contract se poate face numai cu acordul expres al p?r?ilor contractante.

Art.17. Orice modificare īn legisla?ia actual? cu privire la forma prezentului contract va determina adaptarea acestuia īntr-o form? convenabil? ambilor colaboratori.

VIII. SOLU?IONAREA LITIGIILOR

 

Art.18. Eventualele litigii ce decurg din interpretarea, executarea sau īncetarea prezentului contract se vor solu?iona pe cale amiabil?, īn caz contrar acestea vor fi supuse spre solu?ionare instan?elor judec?tore?ti competente.

 

IX. DISPOZI?II FINALE

 

Prezentul contract de asociere s-a īncheiat īn dou? exemplare, azi _________________, cāte unul pentru fiecare dintre p?r?ile asociate.

 

 

 

Municipiul Tīrgu-Mure?                                                          CITY’US Tīrgu – Mures

PRIMAR                                                                 PRE?EDINTE

Dr. Dorin Florea                                                                 ?erbea Sorin-Ioan

 

 

 

 

DIRECTOR

Direc?ia economic?

Kiss  Imola

 

 

 

VIZ? JURIDIC?

M?ce?anu Virgil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL TĪRGU-MURE?

PRIM?RIA

 

 

ROMĀNIA – 540026 Tīrgu-Mure?, Pia?a Victoriei nr. 3

Tel: 00-40-265-268.330•Fax: 00-40-265-267.772•www.tirgumures.ro

 

 

ANEXA, REGULAMENT

 

Privind condi?iile de finan?are ?i de administrare a fondurilor acordate de la bugetul local pentru sprijinirea Clubului Sportiv City’Us Tīrgu Mures, īn baza contractului de asociere pe linie sportiv?

 

 

1. Obiectul ?i volumul/natura activit??ii specifice de realizat: Reprezentarea municipiului Tīrgu Mures īn competi?iile de Futsal interne ?i interna?ionale.

 

2. Parametrul/Obiectivul sportiv de realizat: Cā?tigarea Campionatului ?i a Cupei Romāniei la Futsal.

 

3. Destina?ia fondurilor derulate prin Asociere:

- Achitarea, de c?tre C.S. City’Us Tīrgu Mures, a unor cheltuieli ce servesc scopurilor prev?zute la articolul 2 din contractul de asociere, respectiv: pentru achitarea ?i recompensarea presta?iilor sportive fotbalistice; decontarea cheltuielilor de preg?tire a fotbali?tilor (antrenamente ?i cantonamente); de participare efectiv? la campionatele de fotbal (taxe īnchiriere teren, transport, cazare, mas?, alimenta?ie de efort, etc.); a cheltuielilor pentru achizi?ionarea de echipament sportiv ; a cheltuielilor cu organizarea competi?iilor fotbalistice oficiale (plata arbitrilor, medicilor ?i a altor persoane ?i institu?ii implicate, etc.); a cheltuielilor pentru promovarea imaginii clubului; a cheltuielilor pentru īnfiin?area sec?iilor de copii ?i juniori ale clubului ?i atragerea īn cadrul acestora a unui num?r cāt mai mare de copii ?i tineri; cāt ?i anumite costuri pentru īmbun?t??irea bazei materiale ?i de preg?tire a sportivilor din cadrul C.S. City’Us Tīrgu Mure?.

 

4.  Prevederile contractului de asociere pe linie sportiv? a Municipiului Tīrgu Mure? cu C.S. CITY’USTīrgu Mure? au putere deplin? pentru cele dou? p?r?i, cf. Art. 69 din Legea 69/2000, constituindu-se īn norme cu caracter tehnic, financiar ?i administrativ, astfel:

 

4.1. A?a cum este prev?zut la Art. 67 din Legea 69/2000, veniturile, indiferent de surs?, ?i cheltuielile de orice natur? ale oric?rei structuri sportive, inclusiv ale C.S. CITY’UST īrgu Mure?, sunt cuprinse īntr-un buget anual propriu al acesteia.

 

4.2.  Administrarea bugetului anual de venituri ?i cheltuieli se face, dup? cum urmeaz?:

a) potrivit competen?elor stabilite īn statutele ?i regulamentele structurilor sportive de drept privat, pentru veniturile proprii;

b) potrivit condi?iilor stabilite prin contractele īncheiate īntre p?r?i, pentru sumele acordate de organele administra?iei publice centrale ?i locale, pentru finan?area programelor structurilor sportive de drept privat, f?r? scop lucrativ.

 

4.3.  Regulamentul general de organizare ?i func?ionare a Consiliului Director (C.D.) al Asocierii, alc?tuit din cinci membri, este urm?torul:

a)   C.D. se īntrune?te semestrial ?i ori de cāte ori este necesar;

b)  C.D. solicit? raport?ri periodice, īn ceea ce priveste utilizarea fondurilor asupra c?rora au deplin? autoritate, prin hot?rāri ale C.D. care se iau cu majoritatea simpl? a voturilor exprimate.

c)  Fiecare membru al C.D. are dreptul la cāte un singur vot, care poate fi exprimat fie prin vot deschis, fie prin vot secret, dup? cum decide majoritatea calificat? a celor prezen?i.

d)   Īn cazul unui vot egal, decisiv va fi votul pre?edintelui Consiliului Director.

e) C.D. va practica principiul deleg?rii de autoritate, īn ceea ce prive?te sumele derulate prin intermediul Asocierii, īn raport cu factorii decizionali cuprin?i īn Organigrama C.S. CITY’US Tīrgu Mures, īnaintat? ?i c?tre Federa?ia Romān? de Fotbal, īn a?a fel īncāt desf??urarea activit??ii sportive pentru care Asocierea a fost constituit? s? nu aib? de suferit īn niciun fel.

4.4. Alte prevederi ale Regulamentului de organizare ?i func?ionare a Consiliului Director (C.D.) al Asocierii vor putea fi stabilite, dac? situa?ia o va impune, īn condi?iile prev?zute īn contractul de asociere, si prezenta Anexa.

 

4.5. C.D. al Asocierii se va raporta īn mod corespunz?tor la Regulamentul Intern al C.S. CITY’US Tīrgu Mure?, regulament īntocmit conform reglement?rilor legale īn materie, care este depus, pentru fiecare edi?ie de campionat īn parte, la Federa?ia Romān? de Fotbal.

 

5.  Īn cazul obtinerii de venituri suplimentare provenite din transferul unor juc?tori de fotbal afla?i īn rela?ii contractuale cu C.S. City’Us Tīrgu-Mure?, dup? īnregistrarea acestor sume, clubul de fotbal are obligativitatea de a remite Municipiului Tg Mures 50 % din valoarea sumelor obtinute pe aceasta cale pe o perioada de timp egal? cu cea de valabilitate a prezentului contract de asociere. Achitarea cotei de mai sus se va face īn condi?iile īn careveniturile realizate vor dep??i cheltuielile clubului.

 

Consiliul Director:

 

1.       ?erbea Sorin – pre?edinte __________________________

2.       Benedek Istvįn – vicepre?edinte ___________________

3.       Todoran Liviu Emil Nicu – membru ___________________

4.       Moldovan Sorin-Claudiu – membru __________________________

5.       Vin?eler Marcel – membru ______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X