Feb 18 2012

SC BSG SECURITY SRL prime?te peste 200.000 de euro pentru paz? prin Prim?ria lui Florea

Published by under Mass-Media

SC BSG SECURITY SRL prime?te peste 200.000 de euro pentru paz? prin Prim?ria lui Florea
Cum Gombos Security, feble?ea ?i a CJM, se pare c? nu mai are trecere la Prim?ria Trgu-Mure?, ca anul trecut, avem un nou c?tig?tor. i spune BSG Security ?i firma prime?te peste 200.000 de euro prin voin?a b?ie?ilor veseli din prim?rie. Ora?ul n care s-au f?cut mn?rii cu paza ?i cu firm? de poli?ist comunitar poate va avea acum altfel de fa??, cu noua firm? sau ?i aceasta reprezint? o obliga?ie, ca n an electoral?
Anunt de atribuire numarul 121637/16.02.2012
Tip legislatie: OG 34
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria Municipiului Tirgu-Mures
Adresa postala: Piata Victoriei nr.3 , Localitatea: Targu Mures , Cod postal: 540026 , Romania , Punct(e) de contact: NICOLETA ALINA DAMIAN , Tel. +40 0265268330 , Email: licitatie@tirgumures.ro , Fax: +04 0365801856 , Adresa internet (URL): www.tirgumures.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
SERVICII DE PAZA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 – Alte servicii
Locul principal de prestare: Municipiul Tg Mures
Codul NUTS: RO125 – Mures
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt? Da
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
SERVICII DE PAZA
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79713000-5 – Servicii de paza (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
969,085 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 11 Denumirea: SERVICII DE PAZA
V.1) Data atribuirii contractului 09.01.2012
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC BSG SECURITY SRL
Adresa postala: STR.GHIOCELULUI NR.24 , Localitatea: TG.MURES , Cod postal: 540038 , Romania , Tel. +40 26521803 , Fax: +40 265311477
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 969085.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 969085.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
S-a ales ca procedura licitatia deschisa datorita faptului ca sistemul nu permite din punct de vedere tehnic selectarea altei optiuni.Autoritatea Contractanta in vederea atribuirii serviciilor de paza a initiat o procedura interna.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Comercial Mures
Adresa postala: str. Justitiei nr. 1 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540069 , Romania , Tel. +40 265262010 , Email: tr-mures-comercial@just.ro , Fax: +40 265311827
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Comercial Mures
Adresa postala: str. Justitiei nr. 1 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540069 , Romania , Tel. +40 265262010 , Email: tr-mures-comercial@just.ro , Fax: +40 265311827
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic si contencios administrativ
Adresa postala: P-ta Victoriei nr.3 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540026 , Romania , Tel. +40 265268330 , Fax: +40 265260813
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
14.02.2012 11:23

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X