Feb 20 2012

?mechera?ii din prim?ria Târgu-Mure? au mai pus de o afacere de imagine electoral? ?i pe bani publici: un fel de studcard pentru pre?colari ?i ?colari amatori de înot!

Published by under Mass-Media

?mechera?ii din prim?ria Târgu-Mure? au mai pus de o afacere de imagine electoral? ?i pe bani publici : un fel de studcard pentru pre?colari ?i ?colari amatori de înot!

Dup? obiceiul cunoscut, ?mechera?ii de partid din prim?ria Târgu-Mure? nu puteau rata anul electoral ?i pentru aceasta au pus de înc? o mic? afacere pe firme private ?i pe bani publici, cu ?int? ?i spre imaginea mai bun? în vederea alegerilor. Ora?ul în care pramatiile de la pdl au inventat Studcard în an electoral, ca studen?ii s? se plimbe cu autobuzul gratuit sau cu abonament subven?ionat din bani publici, în folosul unei firme de partid (asociata Siletina), ora?ul în care profesorii primesc tichete cadou în campanie electoral? (vezi 2009) ?i în care punga?ii de partid aduc loc de divizie secund? de fotbal, în penultima zi de campanie electoral?, de la primar PDL din Sânnicolau Mare, are o nou? afacere de imagine pentru alegeri ?i de decont pe firme abonate. Prim?ria lui Florea, care a cheltuit 200.000 de euro bani publici pe un balon luat prin Asociatia Protecting People (asocia?ie înfiin?at? acum 7 luni ?i care a primit 250.000 de euro deja prin afacerile cu prim?ria lui Florea!), mar?eaz? pe cursuri înot. Costul acestora – o nimica toat? – 90 de lei pentru dou? luni. Dar iat? cum sun? un act trimis p?rin?ilor de prim?ria Târgu-Mure? ?i semnat doar de Florea ?i nu ?i de ceilal?i viceprimari, dovad? c? se vroia doar imaginea pe Florea ?i nu pe Maior, cel dovedit ca ocupant ilegal al fotoliului de viceprimar prin sentin?a recent?, dar care e ?inut de partid în bra?e pân? la ziua judec??ii: Bazinul olimpic acoperit din Weekend asigur? toate condi?iile pentru practicarea înotului, prin organizarea unor cursuri de ini?iere pentru pre?colari ?i ?colari antrena?i de instructori de specialitate. Costul unui antrenament este de 3 lei, costul total fiind de 90 de lei. Transportul de la unitatea de înv???mânt la bazin ?i retur este ASIGURAT de Prim?ria Târgu-Mure? GRATUIT! Ca noutate în domeniu, v? inform?m c? SIGURAN?A COPILULUI Dvs. Pe întreaga durat? a cursurilor de înot ESTE GARANTAT?, fiind monitorizat? permanent prin CAMERELE DE SUPRAVEGHERE DIN INCINTA BAZINULUI, acestea putând fi accesate, în direct, de la domiciliu sau locul de munc? prin intermediul siteului Prim?riei Târgu-Mure?. A?adar, ?mechera?ii de partid ai banului public vor s? munceasc? în anii preleectorali ?i electorali. Pentru acesta au cump?rat, anul trecut, balon acoperitor, cu 200.000 de euro pe firm? înfiin?at? cam atunci, se laud? c? transportul elevilor la ?coal? ?i pân? la ?coal? este gratuit pentru copil (dar, în realitate, decontat din bani publici, dup? exemplul Studcard sau abonamente pentru oameni în vârst?. ?mecherii au pus, deci, bazele unui fel de Studcard pentru pre?colari ?i ?colari. Dumneavoastr? pl?ti?i 3 lei pe or? cursul, vi se mai iau 4 lei (bilet dus-întors) din bugetul local pentru a?a-zisa gratuitate pe firma cu care a intrat Maior în prim?rie, iar ni?te ?mechera?i pun camerele de supraveghere, desigur, doar din bani publici, de alte mii de euro, probabil ?i spre bucuria pedofililor. Dac? mai ad?ug?m c? scrisorile de în?tiin?are au fost trimise prin Po?ta Român? (ca pedelistul Eugen Cri?an aduce ceva la bun?starea institu?iei), avem imaginea unei alte afaceri pe bani publici ?i pe firme private, dintre care unele abonate la mila prim?riei. Dar dac? tot suntem la capitolul b?ie?i de?tep?i din prim?rie, poate ne spun mai-marii cum e cu procesul acela pierdut cu firma lui Moga, inclusiv pe executare silit?, pentru repara?iile la bazinele de la Weekend ?i cine sunt vinova?ii din PN?CD, UDMR, PDL, care au reu?it s? fac? bugetul local mai slab cu aproximativ un milion de euro. Pe ce pariem c? ?mechera?ii nu vor sufla nimic despre poveste în campanie, urm?rind doar s?-?i prosl?veasc? conduc?torul iubit cu idei de afaceri în ani de criz? pe banii no?tri ?i pe firmele abonate?! Hai, sictir, popula?ie, aici e Târgu-Mure? ?i trebuie s? accepta?i toate ?mecheriile românilor?

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X