Mai 30 2012

CNA ia m?suri împotriva… p?c?to?ilor de la Antena 1. Amend?: 200.000de lei!

Published by under Mass-Media

CNA ia m?suri împotriva… p?c?to?ilor de la Antena 1. Amend?: 200.000de lei!

 

R?spuns la sesiz?rile referitoare la emisiunea „Un show p?c?tos”,

conform Deciziei luate în ?edin?a public? a CNA din data de 25.05.2012

 

Consiliul Na?ional al Audiovizualului a primit mai multe reclama?ii (inclusiv sesizarea dumneavoastr?) referitoare la mai multe edi?ii ale emisiunii „Un show p?c?tos”, difuzate de postul de televiziune Antena 1, în perioada martie – mai 2012.

 

În ?edin?a public? din data de 25.05.2012, Consiliul a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direc?ia de specialitate pentru emisiunea de divertisment „Un show p?c?tos”,  difuzat? de Antena 1, a vizionat secven?e relevante din edi?iile reclamate ?i a audiat punctele de vedere exprimate de reprezentan?ii postului de televiziune, inclusiv pe cel al moderatorului emisiunii, dl. Dan Capatos.

 

Având în vedere toate aspectele constatate, membrii CNA au decis sanc?ionarea postului de televiziune Antena 1 cu amend? în cuantum de 200.000 de lei, amenda maxim? prev?zut? de Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.

 

Consiliul Na?ional al Audiovizualului a luat hot?rârea aplic?rii uneia dintre cele mai drastice sanc?iuni prev?zute de legisla?ia audiovizualului ?inând cont de gravitatea faptelor ?i de sanc?iunile primite anterior. Radiodifuzorul a înc?lcat prevederile art. 3 alin. 1 din Legea audiovizualului, cu privire la obliga?ia de a asigura „divertismentul publicului, cu respectarea libert??ilor ?i a drepturilor fundamentale ale omului”, raportate la dispozi?iile  art. 34 alin. 1 ?i art. 40 alin. 1, 2 ?i 3 din Codul de reglementare a con?inutului audiovizual, referitoare la respectarea dreptului la propria imagine ?i la obliga?iile pe care le au moderatorii, printre care acelea de a nu permite invita?ilor s? foloseasc? un limbaj injurios ?i de a solicita ferm interlocutorilor „s? probeze afirma?iile acuzatoare sau s? indice, cel pu?in, probele care le sus?in, pentru a permite publicului s? evalueze cât de justificate sunt acuza?iile”.

 

Cu deosebit? considera?ie,

 

 

 

Pre?edinte,

 

R?svan POPESCU

 

 

 

 

 

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X