Mai 31 2012

Zilele ?i pilele târgumure?ene, festival de tradi?ie al ?mecherilor din Prim?ria Târgu-Mure?

Published by under Mass-Media

Zilele ?i pilele târgumure?ene, festival de tradi?ie al ?mecherilor din Prim?ria Târgu-Mure?

La Târgu-Mure? se desf??oar? în luna iunie, de vreo doi ani în luna mai, ca ?mecherii care candideaz? s?-?i mai fac? pu?in? publicitate electoral? ?i în plus s? aib? concediile neatinse de evenimentele cu prostimea care e bun? doar s? voteze pentru… circ, Zilele…, eveniment care se desf??oar?, desigur întâmpl?tor ?i pe firmele unor in?i apropia?i organizatorilor, din prim?rie sau prefectur?, precum ?i pe firmele unora la televiziunile de imagine PDL. P?i doar coinciden?a face ca centrul ora?ului s? fie închis pentru ca un domn Roman, care are fiic? în PDL (consiliera Ioana) ?i care era ?i ea anii trecu?i, cel pu?in, administratoarea firmei, s? închirieze terenul public din centrul ora?ului unor firme private! Doar coinciden?a a f?cut, desigur, ca o angajat? în prefectur? ?i un angajat în prim?ria lui Florea ?i la televiziunea de partid portocaliu s? organizeze împreun?, având ca partener exact prim?ria, pe domeniul public, adic? în fostul parc al  Trandafirilor, Târg de lactate, afacerea Manoil?-Suciu! Desigur, coinciden?a face ?i ca un angajat ?tii Tv s? fac?, având ca partener prim?ria, Festival interna?ional de g?tit pe o asocia?ie Kult Mundi. Pe unii care se dau mari consilieri ai pedeli?tilor nici nu are rost s? îi mai c?ut?m la firme care au obiceiul s? organizeze afaceri cu prim?ria ca partener, ca  s? nu avem surpriza s? g?sim alte… coinciden?e! Ad?uga?i la afacerile pe ziari?tii care presteaz? la televiziuni de partid, guri?tii-progandi?ti ai lui Florea de pe scen?, cei cu târgurile de tot felul ?i ve?i avea imaginea unor Zile sau Pile târgumure?ene. E?ti de-al lor, e?ti valabil ?i prime?ti sprijin financiar, moral, tehnic de la b?ie?ii de?tep?i din prim?rie!

P.S. Desigur, e doar o… coinciden?? ?i  c? acest text a ap?rut de Zilele târgumure?ene!

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X