Sep 28 2012

SRI Mure?, 15 s?pt?mâni de la escrocheria vandali în campanie electoral?. Din banii prosti?ilor de târgumure?eni. Unde sunt vinova?ii pentru ho?ie, minciun? ?i pramatiile care au comandat g?in?ria pentru campania lui Florea?!

Published by under Mass-Media

SRI Mure?, 15 s?pt?mâni de la escrocheria vandali în campanie electoral?. Din banii prosti?ilor de târgumure?eni. Unde sunt vinova?ii pentru ho?ie, minciun? ?i pramatiile care au comandat g?in?ria pentru campania lui Florea?!

Ni?te bandi?i din Prim?ria Târgu-Mure? ?i escrocii din camaril? au pus la cale minciuna vandali pentru ora?. În campania electoral? a lui Florea, porcii din prim?rie au postat pe site ?i au trimis cretinii de comunitari s? lipeasc? autocolante, care, desigur, sunt ?i pe licitatiapublic?, dovad? a g?in?riei premeditate. Mii de euro din bani publici fura?i cu nesim?ire de g?inarii de partid ?i slujba?ii cu statut de func?ionari publici? DNA, finalizezi ancheta, iar Curtea de conturi verifici ce bani cheltuiesc leprele pe bani publici în campanie electoral? pentru pupat fundul candidatului Florea.

Aici sunt afacerile care pot sta la baza dosarelor necesare l?muririi afacerii propagand? pentru Florea:

  1. Autoritate contractanta: Primaria Municipiului Tirgu-Mures

Cod de identificare fiscala: 4322823

 

Adresa: Piata Victoriei nr.3, Targu Mures

 

 

 

Telefon: +40 0265268330

Fax: +04 0365801856

 

 

 

Ofertant: MEDIA FACTORY INTERNATIONAL SRL

 

 

 

Cod de identificare fiscala: RO28492078

 

 

 

Adresa: STRADA LUNGA NR 1, Sangeorgiu de Mures

 

 

 

Telefon: +40 757058059

 

 

 

Fax:

 

Detaliu produs / serviciu / lucrare

 

 

 

Denumire: Autocolante A4

 

 

 

CPV: 22462000-6 -

 

Materiale publicitare (Rev.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

Unitate de masura: bucata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data publicare: 01.04.2012 20:58

Descriere:

 

Autocolante a€“ format A4, suport PVC, print digital real solvent ink, 4+0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detaliu achizitie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denumire: [DA2850300]

 

 

 

Autocolante a€“ format A4

 

 

 

 

 

 

 

Cantitate: 3000.00

 

 

 

 

 

 

 

(bucata)

 

 

 

 

 

 

 

Data initiere: 23.04.2012 14:27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data limita etapa: 26.04.2012 17:00

 

 

 

 

 

 

 

( Ofertare )

 

 

 

 

 

 

 

Pret maximal: 2.78 RON

 

 

 

 

 

 

 

(0.64 EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Prim?ria Municipiului Tîrgu-Mure? de?ine informa?ii certe potrivit c?rora reprezentan?i ai unor forma?iuni politice, în cârd??ie cu grupuri de interlopi, vor vandaliza, în nop?ile premerg?toare alegerilor din 10 iunie, imobilele ?i autoturismele din ora?, prin lipirea de afi?e denigratoare, atentând la ordinea ?i lini?tea public? precum ?i la siguran?a ?i integritatea bunurilor cet??enilor municipiului.Pentru preîntâmpinarea unor astfel de ac?iuni menite a crea derut?, confuzie ?i nelini?te în rândul locuitorilor precum ?i pentru protejarea bunurilor acestora, Prim?ria solicit? sprijinul autorit??ilor competente, în sensul depist?rii acestor ac?iuni, identific?rii ?i sanc?ion?rii f?ptuitorilor conform legisla?iei în vigoare. Primarul municipiului Tîrgu-Mure?, dr. Dorin Florea, se adreseaz?, în egal? m?sur?, cet??enilor ora?ului, rugându-i s? sesizeze orice act de vandalism, apelând – prin Dispeceratul Integrat de Urgen?? – tel. 112 (apel gratuit) institu?iile statului abilitate a lua m?suri pentru protejarea bunurilor cet??enilor, respectiv s? se adreseze echipajelor de ordine public? aflate în misiune de patrulare în cartiere.Primarul municipiului are încredere în puterea de discern?mânt a târgumure?enilor, f?r? deosebire de na?ionalitate, precum ?i în corecta apreciere a eforturilor prim?riei pentru asigurarea integrit??ii bunurilor cet??enilor ?i ale ora?ului”.

 

 

 

 

 

 

 

Descriere:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autocolante a€“ format A4, suport PVC, print digital real solvent ink, 4+0

2) afacerea cu scrisori deschise, dup? ce leprele anun?au pe licitatiapublica c? vor s? cumpere exact coli A4, tip?rite fa?? verso ?i pliate în 3! Al?i bani publici pentru javre? Afacerea scrisoare deschis? ?i bilingv? adresat? târgumure?enilor în plic închis ?i b?gat de bandi?i în cutie po?tal? a fiec?ruia!

 

Pentru c? unor cretini de români le tremur? chilo?ii ?i unii  au f?cut/pot face gol?nii pe bani publici pentru propaganda lui Florea se inventeaz? afacerea Scrisoare deschis?. Judecând dup? titlu, a?a ceva se public? în ziare, nu se bag? în plic sigilat. ?i dac? e adresat?…târgumure?enilor, de ce e adresat? târgumure?eanului în cutia lui po?tal?? Dar cretinii banului public nu le au cu logica, ei doar fac g?in?rii în numele românismului ?i pe banii publici. Scrisoarea în cauz? e de propagand? pentru Florea, care îl ia peste picior peste Frunda. Desigur, tâmpi?ii de târgumure?eni trebuie s? perceap? asta exact cum au scris-o politrucii din prim?rie: un am?rât de ungur, candidat, e pus la punct de t?tucul Florea, care le ?tie el mai bine, nu de c?tre candidatul Florea, a?a cum ar fi fost normal, dac? era articol pl?tit de pedeli?ti! Dovada cea mai bun? c? g?inarii din prim?rie v-au folosit banii publici pe campania lui Florea este ?i traducerea articolului, pe verso, semn?tura individului în calitate de primar, a?adar act oficial pe bani public, ce rahat de partid, c? javrele din PDL nu dau bani pe campania lui Florea! Asta bilingv? e ca s? în?eleag? ?i maghiarii cum nemernicul de Frunda îndr?zne?te s? pun? la îndoial? afacerile f?cute de Florea, chira dac? nu erau cele pe subordona?ii lui de partid, gen Maior, Bor?an, Poru?iu, Roman ?.a.m.d.

 

Citeste mai mult: Manipulare electoral? pentru Florea – în limba român?! Vandalii pe în?elesul românilor, manipulare jegoas? ?i etnic?!

3) Afacerea sondaje pe subordonat de partid ?i la Târgu-Mure?. Sfânta nesim?ire caracteristic? a jigodiilor PDL

Autoritate contractanta: Primaria Municipiului Tirgu-Mures

 

 

 

 

 

 

 

Cod de identificare fiscala: 4322823

 

 

 

 

 

 

 

Adresa: Piata Victoriei nr.3, Targu Mures

 

 

 

 

 

 

 

Telefon: +40 0265268330

 

 

 

 

 

 

 

Fax: +04 0365801856

 

 

 

 

 

 

 

Ofertant: SONDAJE MARKETING RELATII PUBLICE S.R.L.

 

Cod de identificare fiscala: RO 19060640

 

 

 

 

 

 

 

Adresa: str. Rozelor nr. 13A ap. 2, Targu Mures

 

Telefon: 0744298194

 

Fax: 0265233416

 

Detaliu produs / serviciu / lucrare

 

Denumire: Studii de piata si cercetare economica, sondaje si statistica

 

CPV: 79320000-3 -

 

Servicii de sondaje de opinie (Rev.2)

 

Unitate de masura: bucata

 

Data publicare: 20.02.2012 11:23

 

Descriere:

 

Sondaj de opinie efectuat in resedinta de judet cu o populatie de maxim 300 000 de locuitori, pe un esantion de 1100 subiecti, cu o marja de eroare de +/- 3 %, pe tematica stabilita de client, cu un numar maxim de 20 intrebari.

 

Detaliu achizitie

 

Denumire: [DA2676066]

 

servicii de sondaje de opinie

 

Cantitate: 3.00 (bucata)

 

Data initiere: 27.02.2012 10:18

 

Data limita etapa: 03.03.2012 17:00

 

( Deliberare )

 

Pret maximal: 21,333 RON (4,900.2 EUR)

 

 

 

Descriere:

 

Servicii de sondaje de opinie vor include:constructia esantionarilor, elaborarea instrumentelor de cercetare specifice fiecarei comenzi de sondare a opiniei publice primite de la autoritatea contractanta,aplicarea pe teren a chestionarului in perioade cat mai scurte de timp, eleborarea de rapoarte de cercetare continand concluzii ale cercetarii, utile din perspectiva scopurilor administratiilor locale,realizarea de sondaje de opinie in functie de interesele specifice ale contractului.Se vor realiza in principiu 3 sondaje de opinie , in intervalul de 6 luni al perioadei contractului

 

Se va elabora rapoarte de cercetare cu concluzii si recomandari.Marja de eroare a sondajelor trebuie sa fie de +/- 3 %.Oferta financiara va fi structurata in lei/sondaj de opinie cu reprezentarea pretului total al contractului.

 

Autoritate contractanta: Primaria Municipiului Tirgu-Mures

 

Cod de identificare fiscala: 4322823

 

Adresa: Piata Victoriei nr.3, Targu Mures

 

Telefon: +40 0265268330

 

Fax: +04 0365801856

 

 

 

 

 

 

 

Ofertant: SONDAJE MARKETING RELATII PUBLICE S.R.L.

 

 

 

 

 

 

 

Cod de identificare fiscala: RO 19060640

 

Adresa: str. Rozelor nr. 13A ap. 2, Targu MuresTelefon: 0744298194

 

Fax: 0265233416

 

Detaliu produs / serviciu / lucrare

 

Denumire: Studii de piata si cercetare economica, sondaje si statistica

 

 

 

 

 

 

 

CPV: 79320000-3 -

 

 

 

 

 

 

 

Servicii de sondaje de opinie (Rev.2)

 

 

 

 

 

 

 

Unitate de masura: bucata

 

Data publicare: 20.02.2012 11:23

 

Descriere:Sondaj de opinie efectuat in resedinta de judet cu o populatie de maxim 300 000 de locuitori, pe un esantion de 1100 subiecti, cu o marja de eroare de +/- 3 %, pe tematica stabilita de client, cu un numar maxim de 20 intrebari.

 

 

 

 

 

 

 

Detaliu achizitie

 

Denumire: [DA2673319]

 

Servicii de sondaje de opinie

 

Cantitate: 3.00

 

(bucata)

 

Data initiere: 24.02.2012 13:25

 

Data limita etapa: 29.02.2012 17:00

 

 

 

 

 

 

 

( Ofertare )

 

 

 

 

 

 

 

Pret maximal: 64,000 RON

 

(14,693.39 EUR)

 

 

 

Descriere:

 

Serviciile publice vor include:constructia esantionarilor,elaborarea instrumentelor de cercetare specifice fiecarei comenzi de sondare a opiniei publice primite de la autoritatea contractanta, aplicarea pe teren a chestionarului in perioade cat mai scurte de timp, eleborarea de rapoarte de cercetare continand concluzii ale cercetarii, utile, din perspectiva scopurilor administratiilor locale, realizarea de sondaje de opinie in functie de interesele specifice ale contractantului.Se vor realiza in principiu 3 sondaje de opinie, in intervalul de 6 luni al perioadei contractulu,elaborare de rapoarte de cercetare cu concluzii si recomandari.Marja de eroare a sondajelor trebuie sa fie de de +/- 3 %, .Oferta financiara va fi structurata in lei/ sondaj de opinie, cu prezentarea pretului total al contractului.

 

Citeste mai mult: C?uta?i sondajele de opinie la Prim?ria Târgu-Mure?. Ca s? nu avem surpriza c? unii bandi?i deconteaz? banii publici pe firme abonate pedeli?tilor ?i cu membri din PDL! DNA Mure?, te sim?i?

 

 

 

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X