Dec 29 2012

Organizatorii Peninsula se gândesc s? mute festivalul de la Târgu-Mure?! De ce e bine ?i de ce e r?u asta.

Published by under Mass-Media

Organizatorii Peninsula se gândesc s? mute festivalul de la Târgu-Mure?! De ce e bine ?i de ce e r?u asta.

Pe pagina de Facebook, organizatorii Peninula au postat ast?zi urm?torul text:

 

Organizatorii Festivalului Peninsula iau în calcul mai multe variante de locatie pentru Peninsula 2013. Una din aceste op?iuni ar fi la Cluj-Napoca. În acest sens am avut discu?ii cu autorit??ile locale, îns? deocamdat? nu am ajuns la o decizie final?. În momentul în care vom lua o hot?râre final? legat? de viitorul evenimentului, fanii vor fi cei care vor afla primii.

 

A Félsziget Fesztivál szervez?i több lehet?séget is mérlegelnek a rendezvény 2013-as kaidását illet?en. Ezen lehet?ségek egyike a Kolozsvárra költözés, ezzel kapcsolatban történt egyeztetés a városvezetéssel, de még nem született egy végs? döntés. Amikor meghozzuk a jöv?t illet? döntést, a fesztivál rajongói lesznek az els?k, akik tudni fognak róla.

 

The organizers of Peninsula Félsziget Festival have taken into consideration more options for next year’s festival, among them moving to Cluj. We already had discussions with the city, but no final decision has been made. As soon as we make a decision regarding the festival’s future, you, the fans are going to be the firsts to know it.

Ca un participant la câteva edi?ii Peninsula, nu pot s? nu remarc partea bun? a ac?iunii. De la un târgu?or am?rât, în care se voteaz? ordinar, etnic, s? nu fure maghiarul ce poate fura românul ?i în care toate dedica?iile sunt pe carnet PDL Mure? ?i pe ga?ca javrelor din prim?rie ?i camarila nemânca?ilor între?inu?i de porci din banii publici, Peninsula poate s? î?i g?seasc? domiciliul într-un ora? infinit mai cosmopolit, cunoscut ?i respectat, Cluj-Napoca, care are ?i vreo 300.000 de locuitori. Num?rul mai mare al popula?iei poate s? ofere un num?r mai mare de spectatori ?i posibil ?i un num?r mai mare de turi?ti care s? vin? la festival. Cluj-Napoca se bucur? de alt statut, alt? infrastructur? ?i posibil c? un festival organizat aici s-ar bucura de un succes mai mare decât cel contabilizat la ultima edi?ii (60.000 de spectatori în 4 zile, adic? o medie de 15.000 pe zi). Partea proast? a ac?iunii este c? nu mai po?i veni cu atâtea trupe maghiare sau ungure?ti. Nu mai vorbim de un or??el cu aproximativ 50 la sut? popula?ie maghiar?, ci de unul cu aproximativ 20 la sut?, deci ?i interes pe m?sur?, chiar dac? la prim?rie e alt pedelist cu interese ?i posibil tot cu alergie la maghiari. A?a c? organizatorii au de ales între posibilitatea de a ob?ine mai mul?i spectatori ?i cea de a avea mai pu?ini spectatori interesa?i de concertele trupelor care cânt? în limba maghiar?. Ce vor alege organizatorii Peninsula r?mâne de v?zut. Oricum, simpla men?iune c? se caut? alt ora? pentru Peninsul? nu poate s? îi fac? ferici?i pe târgumure?enii care consider? Peninsula ca fiind festivalul lor, singurul festival real în marea de evenimente ghiveci organizate de ga?ca lui Florea din prim?rie pe mul?i, mul?i bani publici. Pleac? Peninsula, r?mâne?i cu g?inarii care v? aduc Albano, Holograf, Sandra sau al?i expira?i, pe banii publici, r?mâne?i cu Chioreanu, cu jandarmul Istrate plus nevasta, cu to?i f?c?torii de emisiuni la televiziunea de partid ?i pe banii publici învâr?i?i pe Info Statistics ?i Marius C?tan? ?i prin semn?turile fraierilor din pres? care merg cu ?sta la notar pentru a se asigura c? primesc banii f?r? a participa la licita?ii (o fi legal sau pute a ceva cartel?), cu cânt?cio?ii difuza?i de ?tii TV ?i chema?i de Revelioane, ca s? mânânce o pâine diver?i translatori ?i agen?i. C? ora?ul e ca o cium? o dovede?te ?i faptul c? târgul Gaudeamus nu are ce c?uta aici, c? nu exist? interes pentru vreun festival al berii, practic nimic nu mai mi?c? de când au câ?tigat alegerile porcii portocalii ?i interesele lor.

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X