Ian 31 2013

Afacerile portocalii ale ?mechera?ilor din Târgu-Mure? ?i ale abona?ilor la pomana banului public – luate la puricat

Published by under Mass-Media

Afacerile portocalii ale ?mechera?ilor din Târgu-Mure? ?i ale abona?ilor la pomana banului public – luate la puricat

Conform City News Târgu-Mure?, 7 consilieri locali, adic? oameni cu carnet de partid ?i ale?i de târgumure?enii în slujba c?rora trebuie s? î?i fac? datoria de oameni cu bun-sim? vor verifica afacerile cu abona?i cunoscu?i: salubritatea, parc?rile ?i transportul local. Se pare c? a?a ceva este inedit la Târgu-Mure? ?i afacerile unor abona?i ?i între?inu?i s-ar putea n?rui. Comisia trebuie s? verifice afacerile pe firma fostului pu?c?ria? ?i actual cercetat ?erbea, bra?ovean vesel de-al lui Florea, cel care i-a n?scut ?i o hot?râre de consiliu local de 850.000 de euro pentru City us din banii prostimii! Dac? afacerile cu Salubriserv pot mirosi mai urât ca gunoiul, ce s? mai spunem de parc?ri. Afacerile cu Tracia Trade, adic? Hora?iu Moldovan, sau cum ni?te punga?i traseaz? cu acordul punga?ilor din prim?rie ?i consiliul local locuri de parcare pe carosabil ?i pro?tii de târgumure?eni le livreaz? ?mecherilor 3 lei pe or?, dup? ce borfa?ii au modificat ?i statutul poli?istului local, o loaz? care trebuie s? în?eleag? c? e interzis s? parchezi pe trotuar ?i pe trecerea de pietoni, cu excep?ia locurilor care sunt marcate de borfa?ii cu parcarea. Dac? tot vorbim de parc?ri poate c? se va verifica ?i parc?rile de 800 de euro per ma?in?, dedicate pe Senin, firm? care nici în 18 ani (la 200 de lei chiria) nu ar putea s? î?i ia banii pe care îi livreaz? porcii din prim?rie ?i consiliul local ! Afacerile cu duhoare de pedeli?ti merg mai departe, la transporturile tartorului Maior. Fostul viceprimar ilegal trebuie verificat pentru afacerile cu Siletina cu care a intrat în prim?rie, institu?ie pentru care a completat ca un berbec prima declara?ie de avere (eu, Claudiu Maior, consultant-manager Siletina, de?i individul declara pentru un alt loc de munc?!),  cunosc?torii…?tie! Nu mai spunem nimic de afacerile dedicate Transport Local-Siletina, afacerile cu transportul terestru ocazional al prim?riei pe abonata Siletina (f?r? Transport local, c? aici e altfel de afacere, tot pe banii publici, dar f?r? s? ?tie prostimea), pentru c? alea sunt alte afaceri de sute de mii de euro primite de firma pedelistului! Iar dac? v? baga?i nasul la g?in?riile transport pensionari la hotelul lui ?erbea pentru pomana cu Revelionul pedeli?tilor, transportul gratuit al studen?ilor, elevilor, a in?ilor peste 57 de ani (alo, bandi?i, la 57 de ani nu e?ti înc? pensionar, pentru c? nu suntem to?i serei?ti ca voi, ca s? ne pension?m ca boierii!), transportul elevilor la bazine(?!), ave?i dovada mega-intereselor jegurilor portocalii! ?i dac? mai verific? cum ridic? unii ma?ini, parc? pe abonatul ?erbea, ave?i imaginea unor mega-afaceri consecin?? a votului ordinar, etnic, jegos ?i dorit de serei?ti ?i fo?tii tovar??i. Cine le verific? ?stora afacerile?

P.S. Ca idee, comisia cu cei 7, cere?i lui Florea s? v? prezinte afacerile cu al?i abona?i; autocolante ?i pliante care put a campanie electoral?, termopane la ?coli, fotbalul liceelor pe dedica?i, cu premii de 15.000 de lei doar pentru locul 1, ca porcii s? se simt? bine când livreaz? premiile din banii publice, sondaje de opinie cu institu?ia condus? de pedelist pe firm? de pedelist, publicitatea pe propaganda PDL, cu ?ef care se laud? c? merge la notar cu presa (v? pute a cartel care s? asigure ca intermediarii lui Florea s? î?i ia m?laiul ?i c?tanele diavolului care fac sluj în fa?a curvelor politice PDL s? primeasc? câ?iva lei pentru publicitate?), repara?iile pe Bor?an, Ben?a, Poru?iu, dulciurile pe furnizor de autocolante care put a jeg de campanie electoral? doar în limba român?, desigur.

P.S 2: Poate comisia o întreab? de s?n?tate pe Ioana Roman, care conducea cândva, ca manager, al?turi de t?tic, firma care a închiriat/ închiriaz?/va închiria domeniul public pe durata Zilelor târgumure?ene! Cât pl?te?te domnul cu fiica în PDL pentru afacerea de pe domeniul public?!

 

City news.

 

Comisie pentru verificarea serviciilor de parc?ri, salubrizare ?i transport local, în loc de referendum

Comisie pentru verificarea tuturor serviciilor cu care Prim?ria are încheiate contracte,]n loc de referendum pentru parc?ri ?i gunoi. Ale?ii locali au aprobat, ast?zi, la propunerea consilierului local Cornel Bri?caru, ca aceast? comisie s? fie format? din ?apte consilieri care s? verifice salubritatea, parc?rile ?i transportul local, iar proiectul cu privire la aprobarea unui referendum s? fie amânat.

comisie pentru verificarea serviciilor de parcari salubrizare si transport local

 

Potrivit lui Bri?caru, pana la 30 martie va fi prezentat un raport cu privire la starea rela?ional? dintre prim?rie ?i prim?riile prestatoare de servicii.

 

Comisia va fi format? din Ionela Ciotl?u?, Jozsa Tibor, Bakos Levente, Ioana roman, Sebastian Pui, Olimpiu sabau Pop, Gheorghe Urcan.

 

Consilieri social-democra?i  Cornel Bri?caru, Lucian Loghin ?i Olimpiu Sab?u – Pop sunt cei care au ini?iat proiectul cu privire la referendumul pentru parc?ri ?i salubrizare.

 

Întreb?rile la care ar fi trebuit s? r?spund? târgumure?enii sunt “Sunte?i de acord ca serviciu de salubritate s? se realizeze de un serviciu înfiin?at ?i aflat în subordinea Consiliului Local?” ?i “Sunte?i de acord ca serviciul de parc?ri publice s? se realizeze de un serviciu înfiin?at ?i aflat în subordinea Consiliului Local?”

 

Potrivit proiectului de hot?râre ini?iat, “în prezent, la nivelul ora?ului Tg.Mure? salubrizarea se afl? în „gestiunea” unei societ??i, cet??enii ora?ului pl?tind costuri uria?e din banii publici în conturile acestei societ??i”.

 

În privin?a parc?rilor publice, consilierii sus?in c? serviciul este gestionat de o societate care „înghite” bani publici de?i la nivel na?ional exist? ini?iative legislative care interzic ca firme private s? solicite sau s? încaseze bani ca urmare a prest?rii unor servicii în materie de parc?ri public

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X