Ian 31 2013

TVR Târgu-Mure? se face de cacao. Femeie de serviciu concediat?!

Published by under Mass-Media

TVR Târgu-Mure? se face de cacao. Femeie de serviciu concediat?!

Pentru cei care nu ?tiu, TVR Târgu-Mure? este un avorton al politicii. Prezent 8 ani în protocolul PSD-UDMR, cu semn?tur? din partea lui Ovidiu Natea, postul a fost înfiin?at, dac? nu gre?im, cu interesele PDL. Nu a contat pentru bandi?ii banilor publici c? restul posturilor regionale erau în ora?e mari(Craiova, Cluj-Napoca, Ia?i, Timi?oara), pentru c? jigodiile de partid au decis: vor post ?i în cel mai pr?p?dit ora?, adic? în Târgu-Mure?. Acolo unde ?i popula?ia e cam jum?tate maghiar?, comparativ cu cele enumerate, adic? alte probleme legate de sec?ii, a?a cum apar mai nou ?i la Radio Târgu-Mure?, care se… separ? de-a binelea. A?adar, post înfiin?at politic, rudele nu le num?r?m, nici prietenii, prietenele, iubi?ii adu?i de unii sau de al?ii, asta fiind cancerul sistemului de angaj?ri la stat.

Surprinde doar un lucru: dintre to?i angaja?ii, singurul care e dat afar? e …femeia de serviciu? ! Care, culmea, ob?ine ?i not? mai mare ca unii reporteri ?i cameramani?! F?r? cuvinte! Cu astfel de concedieri vor porcii de la TVR (societate l?sat? de regizora?ul de trist? amintire cu pierderi de sute de milioane de euro) s? reduc? cheltuielile? ! Jigodiilor, mai bine a?i fi redus la jum?tate programul pe care nu îl urm?re?te mai nimeni, s? trece?i de la nivelul 5 la sut? venituri din publicitate ?i sponsoriz?ri(95 la sut? bani publici ?i abonamente ?i pramatiile TVR mai fac ?i datorii de sute de milioane de euro?!), s? v? verifice rubedeniile, cumetriile, amantlâcurile care au permis angajarea!  Succes doamnei Chiorean în procesul pe care ar trebui s? îl porneasc? pentru concedierea cu cântec ?i ru?ine pramatiilor TVR-iste, care v? arunc? praf în ochi cu a?a-zisa restructurare ?i reducere a cheltuielilor!

Un singur angajat al Studioului Teritorial Targu-Mures al TVR se afla pe lista celor 672 de persoane care vor fi concediati colectiv in cadrul procesului de restructurare si eficientizare al institutiei. Acesta nu e nici reporter, cameraman sau tehnician si nici nu detine vreo functie la nivel de conducere ci e taman femeia de serviciu a studioului.

Sursa:Zi de zi.ro

Un singur angajat al Studioului Teritorial Târgu-Mure? al TVR se afl? pe lista celor 672 de persoane care vor fi concedia?i colectiv în cadrul procesului de restructurare ?i eficientizare al institu?iei. Acesta nu e nici reporter, cameraman sau tehnician ?i nici nu de?ine vreo func?ie la nivel de conducere ci e taman femeia de serviciu a studioului.

 

Lista neagr?, pe biroul lui Claudiu S?ftoiu

 

Documentul a fost întocmit luni, 28 ianuarie, ?i este semnat de Mihai Ovidiu Enea, director al Departamentului Resurse Umane, ?i Mircea Neac?a, ?ef Serviciu Personal. „Urmare a procesului de selec?ie din Societatea Român? de Televiziune derulat în perioada noiembrie – decembrie 2012, precum ?i a aplic?rii criteriilor sociale în conformitate cu minuta nr. 16136 din data de 23 ianuarie 2013 ?i Hot?rârea Consiliului de Administra?ie al Societ??ii Române de Televiziune nr. 1 din 23 ianuarie 2013, v? înaint?m lista final? a salaria?ilor care vor primi preaviz în cadrul procesului de concediere colectiv?”, se arat? în documentul adresat lui Claudiu S?ftoiu, pre?edinte-director general al Societ??ii Române de Televiziune.

 

Femeia de serviciu, ?ap isp??itor?

 

În mod paradoxal, cu toate c? potrivit unor estim?ri audien?a studioului din Târgu-Mure? se situeaz? în jurul unui procent, pe lista celor 672 de persoane care vor trebui s? î?i caute alt loc de munc? se afl? un singur angajat al studioului din apropierea S?lii Sporturilor. Ghinionista se nume?te Daniela Chiorean, femeia de serviciu a institu?iei, g?sit? se pare responsabil? pentru managementul nu tocmai reu?it din ultimii ani al Studioului Teritorial al TVR Târgu-Mure?.

 

Mopul, mai tare ca microfonul

 

De asemenea, nota ob?inut? de Daniela Chiorean în cadrul procedurilor de evaluare a fost de 80,17 puncte, cu care a reu?it s? dep??easc? nu mai pu?in de 14 angaja?i ai studioului din Târgu-Mure?, unii dintre ei chiar reporteri ?i cameramani: Varga Csaba Ferenc (77,83), Mikulaj Gyulai Laszlo (77,16), Claudiu Ioan Oros (77,00), Silviu ?tefan Nicolici (76,50), Emanoil Chirte? (75,84), Szekely Zita (74,17), Nagy ?tefan Iosif (74,13), Csaszar Zoltan (74,00), Lorinc Lajos (73,83), Borbath Barna (72,47), Sepsi Ordog Mihaela (72,34), George Rupa (72,00), Hochbaeur Csaba (71,84) ?i Valentin Gabriel Spingos (71,34).

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X