Aug 30 2013

SRI Mure?, 62 de s?pt?mâni de t?cere de la manipularea porcilor din PDL, Prim?ria Târgu-Mure? ?i cu serei?tii expira?i. Parc? e?ti mai vocal în scris sub acoperire, în presa cunoscut?! Servicii în serviciul porcilor portocalii?

Published by under Mass-Media

SRI Mure?, 62 de s?pt?mâni de t?cere de la manipularea porcilor din PDL, Prim?ria Târgu-Mure? ?i cu serei?tii expira?i. Parc? e?ti mai vocal în scris sub acoperire, în presa cunoscut?! Servicii în serviciul porcilor portocalii?

SRI Mure?, 62 de s?pt?mâni de t?cere de la manipularea porcilor din PDL, Prim?ria Târgu-Mure? ?i cu serei?tii expira?i. Parc? e?ti mai vocal în scris sub acoperire, în presa cunoscut?! Servicii în serviciul porcilor portocalii?

SRI Mure?, 62 de s?pt?mâni de t?cere de la manipularea porcilor din PDL, Prim?ria Târgu-Mure? ?i cu serei?tii expira?i. Parc? e?ti mai vocal în scris sub acoperire, în presa cunoscut?! Servicii în serviciul porcilor portocalii?
DNA Mure? s-a f?cut c? plou?, doar poli?ia a luat derbedeii lui Florea cu pistoale Glock camufla?i în poli?ie local? ?i fo?ti serei?ti pupincuri?ti de portocaliu, dosarul a ajuns la parchet, actualii serei?ti tac ca porcii,  exprimându-se doar cu… plicuri, care ajung în anumit? parte a presei scrise ?i cu marii români pretin?i sau nu. Manipularea porcilor PDL Mure? ?i a altor g?inari pupincuri?ti din prim?rie, beneficiar mai mult ca sigur magazinul FCM de la care pramatiile lui Florea au mai cump?rat ?i produse zaharoase, dac? tot au dat dovada ata?amentului fa?? de borfa?ii portocalii.
Hai c? se face anul ?i SRI Mure?, lesne de g?sit cu interese la unii români -e adev?rat c? doar în scris – nu a suflat o vorb? când unul (Dorin Florea) sus?ine c? vandalii (imaginari pentru care s-au cheltuit bani publici în campania derbedeilor PDL Mure?) sunt sco?i de unul care e fost sereist (Bretfe Boy), care ?tie ce vorbe?te …în calitatea lui de fost sereist, dar func?ionar public care nu are voie s? fac? politic? sau pupincurisme de partid. SRI-i?tii se acoper? între ei sau e doar vorba de nesim?ire? E ca ?i cum un preot nu reac?ioneaz? când un r?spopit se consider? alesul lui Dumnezeu ?i sluje?te în biseric?! Un preot pe care îl cheam? Fodor, Gall, Istrate sau al?ii la fel de imaginari ca ?i vandalii pentru campania lui Florea! Hai, SRI, a?tept?m ?i articole semnate oficial.
Desigur, întreb?ri retorice, SRI Mure? nu va da în cap fostului coleg de la SRI Maramure? ?i care poate c? nu e …fost, ci al dracului de în sistem ?i doar pentru unii e…fost. Oricum am avut ?i oameni în presa mure?ean? via servicii, ce mai conteaz? un ins în plus în sistemul…civil? Pentru USL-i?ti, verifica?i autocolantele de pe firm? cu magazin FCM, 3000 de buc??i, dintre care 2000 nelipite ?i g?site la sediul bandi?ilor, pliantele care seam?n? cu ce au b?gat punga?ii lui Florea în campanie electoral? în cutiile po?tale (celebrele pliante în 3 cu mesaj bilingv, de înjurat cadidatul UDMR), ce au decontat javrele lui Florea din cei 20.000 de euro pe firma pedelistului Munteanu ca sondaje de opinie în an electoral ?i altele, sutele de mii de euro  prin intermediarul C?tan? ?i Info Statistics, care se laud? c? merge cu presa la notar pentru a aranja cine ce bani pup? neparticipând la licita?ii la banditul de partid. A ajuns presa s? aib? avocat la ga?ca lui Florea, care ia m?laiul ?i î?i p?streaz? tainul. A ce pute, USL-i?ti, a cartel românesc? Cel pu?in ceilal?i beneficiari de publicitate, Dan Suciu ?i ?lalalt cu mobila ?i agen?ia de publicitate nu se laud? cu aranjamente la notar!
Aten?ie, e ora?ul în care ?i în 2008 porcii lui Florea scriau zilnic, o lun?, e prima pagin?, cu semn?tura birou de pres? al prim?riei propaganda pentru candidat ?i o decontau, probabil cu senin?tate, din banii publici, ca s? nu mai spunem de atacurile imaginate de diver?i be?ivi ?i seri?ti expira?i, cu vandalii care vor ataca ora?ul ?i Florea vegheaz? ca un zeu ca s? nu p??im nimic. La nivelul SRI de în?elegere, e pasul penibil înainte dup? celebrul: demni urma?i ai neamului lui Attila, de parc? târgumure?enii sunt vite proaste pentru care orice bou livreaz? furaj etnic, ca în 1990.
P.S. Pe prima pagin? pre?ul e cel mai mare, ca s? în?elege?i c? din banii publici tâlharii au ce e mai bun. Ceva c?tu?e dac? au decontat banii publici pe propaganda porcilor din PDL Mure??!
SRI-i?ti expira?i, porci cu statut de func?ionar public în campania borfa?ului PDL, afi?e cu vandali imaginari, autocolante de 1.900 de euro cump?rate de la firm? cu magazin FCM, porcii lui Florea cu propagand? ?i al?i guri?ti jego?i în ultima zi de campanie electoral? pentru bandi?i. Se întâmpl?, desigur, la Târgu-Mure?, ora?ul în care sereistul e ?i el om ?i se sloboade în pres?/site pe bani publici ?i în care javrele lui Florea fac campanie electoral? din statut de func?ionar public. Pe bani pro?tilor care îi voteaz? etnic pe gunoaiele de români.
Pân? când verific? cineva dac? golanii din prim?ria Târgu-Mure? nu au scos felicit?ri pe abonata Media Factory International, 61 de s?pt?mâni de la manipularea porcilor PDL, a func?ionarilor publici pupincuri?ti ?i a serei?tilor expira?i. Desigur, a?a ceva nu se poate întâmpla într-un ora? normal, doar la Târgu-Mure?, ora?-târg care tr?ie?te din bucuria etnic? martie 1990.
Desigur, subiectul fost SRI-ist implicat în ac?iunea din campania lui Florea, cea cu vandalii imaginari, pe autocolante care put a cele cump?rate de la amicii cu magazin FCM(5.900 de euro din banii publici), prin borfa?ii lui Florea din prim?rie ?i PDL, nu poate fi uitat chiar dac? doamna Curc? de la DNA zice c? nu  nimic legat de corup?ie în ac?iunea disperat? a porcilor PDL Mure? ?i pe bani publici ?i ne trimite la parchet, la dosarul de acolo. Cum SRI Mure? e în mâna derbedeilor de la PDL, care le public? ?i abera?iile cu semn?turi fictive pe gunoaiele lor de siteuri ?i reviste, ?tim c? e inutil s? le cerem celor de la SRI Mure? s? spun? ce ?tiu de manipularea pe care o ?tiau doar porcii de la PDL Mure?, gunoaiele lui Florea, fo?tii SRI-i?ti da?i afar? din SRI Maramure?, al?i rata?i cu statut de func?ionar publici ?i cu pupincurism la mafia PDL. Noi încerc?m, poate le vine mintea la cap la in?ii din serviciile noastre secrete cu interese nesecrete la bandi?ii de români.
P.S. Prin adresa 1117/VIII-I/2012, procuror ?ef serviciu Elena Curc? spune c? nu s-au constat fapte date în competen?a de cercetare a DNA, motiv pentru care s-a dispus trimiterea sesiz?rii la Parchetul de pe lâng? Judec?toria Târgu-Mure? spre a fi avut? în vedere la solu?ionarea dosarului 3570/P/2012!
C?uta?i pe licitatiapublica.ro cum bandi?ii din prim?rie erau interesa?i de autocolante înainte de alegerile locale, cum se potrivesc cu cele puse de bastarzii de comunitari pupincuri?ti ai lui Florea, cum raha?ii ar fi  apucat s? tip?reasc? 3000 de autocolante dup? ce au pus la ora 12, pe site, textul mincinos (ca s? nu fie acuza?i c? au premeditat ?i au folosit banul public în campania lui Florea) ?i unde sunt apelurile la poli?ie, SRI, fie ele ?i imaginare, ca de la bandi?i care v?d vandali imaginari.  V-au f?cut ??tia la buzunare ?i v-au folosit poli?i?tii, serei?tii, serei?tii expulza?i ?i alte pramatii pe bani publici în campania lor electoral?? ?i vre?i ca ora?ul acesta s? fie capital? de regiune (de jefuit ?i de min?it, prin porcii de români)?
Revenim cu subiectul,  pentru c? poate dovedi c? porcii din administra?ie ?i partid pot folosi banii publici în campaniile lor electorale. Pentru cine folose?te banul public în folosul propriu ?i în campania electoral? exist? ?i legi ?i pedepse, important este s? se ancheteze ?i dac? este cazul ho?ii s? ajung? la pu?c?rie. Fie ei ?i gunoaie PDL ?i camarila jegurilor de func?ionari publici din prim?rie.
Ora?ul acesta am?rât, în care pân? ?i consilierii se a?eaz? în banc? în func?ie de etnie ?i în care mor?ii trebuie s? primeasc? titlurile de onoare în func?ie de etnie, jumi-juma, visa s? fie capital? de regiune?! Mai încerca?i, jigodii PDL Mure?, alte ora?e nu au microbul urii etnice ?i a afacerilor jegoase PDL!
Pân? când vom afla, probabil, c? porcii de partid din prim?rie au mai pus o afacere pe dedicata Media Factory, firma cu autocolante pe banii publici, cu dulciuri pentru pache?elele gunoaielor de partid impropriu numite edili, poate ne l?murim ce bani au cheltuit porcii din prim?rie pe manipularea vandali cu serei?ti împu?i?i, fo?ti ?i actuali. SRI Mure?, toarn? ce ?tii despre golani!
Dac? nu îi deranj?m pe b?ie?ii cu ochi alba?tri, prea ocupa?i s? combat? în pres? cu nume fictive de maghiari, la agrama?ii cu presa PDL ?i la fo?ti tovar??i, pretini ?i …angajatori:
1.     SRI, care este pozi?ia ta fa?? de  pericolul vandalilor, anun?at de borfa?i pe siteul prim?riei ?i pe autocolantele lipite de poli?i?tii locali subordona?i lui Florea?
2.     Care este pozi?ia ta fa?? de Florea, care crediteaz? manipularea, spunând c? fostul SRI-ist ?tie ce vorbe?te. De când fo?tii SRI-i?ti/Bretfelean ?tiu mai bine ca actualii SRI-i?ti ce se întâmpl? în ora?ul cu vot etnic dirijat?
3.     Care sunt sanc?iunile primite la SRI de Bretfelean?
4.     Unde sunt sesiz?rile cum c? pentru cineva se arog? atribu?ii de sereist, el fiind un am?rât de func?ionar public?
5.    Fiind renumele SRI în joc, unde este ancheta privind autocolantele cump?rate de prim?rie, asumate de Florea prin semn?tur?, prin care este prezentat Florea ca factor de ordine. Ga?ca din prim?rie are pe licitatiapublica exact afacerea autocolante A4, 3000 de buc??i, cu 1900 de euro din banii târgumure?enilor? Verifica?i folosirea banului public pe provoc?ri etnice(mesajele fiind scrise în limba român?!) ?i încercarea de a ob?ine haos în ora?, punându-se în pericol climatul de lini?te ?i ordine?
P.S. ?mechera?ii din prim?rie au pe firma cu autocolantele care sunt b?nuite c? au folosite în manipulare de pramatiile din PDL Mure?, prim?rie ?i serei?tii expira?i ?i expulza?i, cu grade pe um?r sau mai multe în cap, afacerea cu dulciuri pentru pache?ele pe care politrucii le d?deau de Cr?ciun celor care le pupau fundul colindându-i. S? li se fi f?cut grea?? viermilor dup? toxinele eliminate în provocarea demn? de un scenariu aberant martie 1990, doar c? au schimbat maghiarii cu…vandalii?
În caz c? a?i uitat, bandi?ii din prim?rie erau interesa?i de autocolante, de la firm? abonat? la afaceri pe prim?rie, exact înainte de afacerea autocolante! S? spunem c? au avut viziuni sau a fost sfânta mare neru?inare a borfa?ilor pentru campania lui Florea ?i împotriva candidatului maghiar? DNA Mure? zice c? nu e corup?ie, dar dosarul autocolantelor puse de bandi?ii din prim?rie ?i de idio?ii lor e la Parchet. S? munceasc? m?car ?ia pentru adev?r ?i pentru ca borfa?ii care v-au min?it ?i au folosit banii publici în campanie s? pl?teasc??! Chiar ?i imbecilii cu preten?ii de serei?ti?
Media Factory International  – furnizoarea de autocolante pentru manipularea târgumure?enilor de c?tre jigodiile din Prim?ria Târgu-Mure? ?i subordona?ii lor?!
V? este cunoscut c? oameni cu demnitate, curaj ?i spirit civic au chemat poli?ia pentru c? au prins comunitari punând pe blocuri autocolante cu text de manipulare ?i menit s? induc? ideea c? ora?ul va fi atacat de alte partide în afar? de PDL, de …vandali ?i ce noroc c? noi îl avem pe Florea care vegheaz? s? nu se întâmple nimic! Textul, o tâmpenie crunt?, de securist repetent la capitolul credibilitate în propagand?, a fost promovat ?i pe site-ul prim?riei, adic? pe bani publici ?i, prin autocolante, de c?tre comunitarii condu?i, desigur, de un tip care a lucrat la SRI! Manipularea nu a reu?it, îns?,  dar r?mâne semnul de întrebare: de unde a luat Florea autocolantele, care sunt asumate de individ pentru c? sunt semnate ?i au ?i antetul prim?riei ?i în caz c? jegurile au cheltuit banii publici pe propaganda lor s? deconteze ce au p?gubit, iar dac? se va dovedi c? au premeditat manipularea grosolan? cu atacul imaginar al …vandalilor s? zboare din func?ii, ca mincino?i patologici ?i jigodii care se preteaz? la orice!
Un r?spuns la cine  a f?cut autocolantele lui Florea ar putea fi Media Factory International. Cu aceast? denumire g?sim un magazin oficial FCM Tirgu-Mures. Magazin de prezentare, tricouri, fulare, sepci, fanioane, pixuri, brichete, brelocuri, dar ?i altceva:
Adresa: Str. LUNGA 1 SINGEORGIU DE MURES
Cod Unic de Identificare: RO 28492078
Nr. Registrul Comertului: J26/577/2011
Stare societate : INREGISTRAT din data 17 Mai 2011
Anul infiintarii : 2011
Ce afaceri face Prim?ria Târgu-Mure? pe firma respectiv?:
1)    3000 de plase de hârtie!
Autoritate contractanta: Primaria Municipiului Târgu-Mures
Cod de identificare fiscala: 4322823
Adresa: Piata Victoriei nr.3, Targu Mures
Ofertant: MEDIA FACTORY INTERNATIONAL SRL
Cod de identificare fiscala: RO28492078
Adresa: STRADA LUNGA NR 1, Sangeorgiu de Mures
Telefon: +40 757058059
Fax:
Detaliu produs / serviciu / lucrare
Denumire: Plase de hartie
CPV: 22462000-6 -
Materiale publicitare (Rev.2)
Unitate de masura: bucata
Data publicare: 01.04.2012 21:02
Descriere:
Plase de hartie p

2 responses so far
2 Responses to “SRI Mure?, 62 de s?pt?mâni de t?cere de la manipularea porcilor din PDL, Prim?ria Târgu-Mure? ?i cu serei?tii expira?i. Parc? e?ti mai vocal în scris sub acoperire, în presa cunoscut?! Servicii în serviciul porcilor portocalii?”

 1.   
  Vote -1 Vote +1petrisor6yahoocom
  on 30 Aug 2013 at 11:05

  Mi se pare mie sau pe baza acestui articol am mai făcut un comentariu? Poate Îmi joacă feste memoria! :)

 2.   
  Vote -1 Vote +1florentinvaleriu
  on 30 Aug 2013 at 11:11

  e o numaratoare pana se vor simti baietii de la SRI care nu scriu pentru pedelist doar in campania lui electorala. E o comemorare a faptului ca niste banditi de romani au folosit banii publici si functionarii publici in campania electorala mincinoasa, cu vandali imaginati de betivani notorii si expulzati din serviciu/servicii. Intamplator, comemorarea pica pe 30 august, in ziua altei comemorari care ii priveste pe romanii ardeleni…

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X