Aug 31 2013

Traducere din bandi?ii PDL Mure?. Aici sunt banii dumneavoastr? ?i interesele porcilor portocalii

Published by under Mass-Media

 

Traducere din bandi?ii PDL Mure?. Aici sunt banii dumneavoastr? ?i interesele porcilor portocalii

Cit?m din agrama?ii care fac propagand? pentru porcii PDL Mure?. Ce nu v? spun bandi?ii din PDL Mure? din prim?rie sunt banii care au mers pe firme dedicate. A?adar, ce nu v? spun lep?d?turile de partid:

1. Reabilitare pe Ben?a ?i Bor?an, abona?i la porcii PDL Mure?

.1) Data atribuirii contractului 12.09.2012

V.2) Numarul de oferte primite 1

Numarul de oferte admisibile 1

V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

SC CONTRANSCOM BENTA SA, lider al asocierii dintre SC CONTRANSCOM BENTA SA si SC ENERGOLPUS SRL

Adresa postala: str. Muresului, nr. 1 , Localitatea: Nazna , Cod postal: 547529 , Romania , Tel. +40265-320032 , Fax: +40265-320032

V.4) Informatii privind valoarea contractului

Estimarea initiala a valorii contractului

Valoarea: 170305.00 Moneda: RON Fara TVA

Valoarea totala finala a contractului

Valoarea: 170305.00 Moneda: RON Fara TVA

2) Toaletare pe firm? cu electricieni pe care porcii PDL Mure? cump?r? instala?ie de nocturn? pentru clubul porcilor PDL mure?, a.k.a FCM/ASA, de 200.000 de euro. Poman? pentru m?-sa lui Maior!

Firma pe care porcii PDL fac toalet?ri: Intra Serv!

3) Afacerile porcilor PDL pe gazon, plante, copaci:

Firma Gazonul din Bra?ov, ora?ul lui Florea ?i ?erbea. Firma nu are la portofoliu afacerile cu prim?ria Trgu-Mure?!

Pentru amatorii de informa?ii:

Contact

Dr. Ing. Dologa Marcela – Director general

0724 209 225

gazonul@gazonul.ro

Jud. Bra?ov, Bra?ov, DN 11, km 4, spre Bac?u

Tel: 0268 334 155 / 188

Mobil: 0724 209 225

Email: secretariat@gazonul.ro

Contact online

2. Afacerile pe Biflora

Anunt de atribuire numarul 146617/22.11.2011

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

Primaria Municipiului Tirgu-Mures

Adresa: Piata Victoriei nr.3 , Localitatea: Targu Mures , Cod postal: 540026 , Mures , Romania , Email: licitatie@tirgumures.ro , Tel.: 0265-268330 , Fax: 0365-801856

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI SI PROCEDURA

II.1) Denumire contract Achizitie de material dendrofloricol

II.2) Obiectul contractului Achizitie de material dendrofloricol

II.3) Tip contract Furnizare

II.4) CPV 03451000-6 – Plante (Rev.2)

II.5) Criteriu de atribuire Pretul cel mai scazut

II.6) Invitatie de participare 316445/23.09.2011 12:16

Sectiunea III: ATRIBUIRE

III.1) Numar de oferte primite 1

Valoare estimata totala 493,943 RON

III.2) Lista contracte

369 / 07.11.2011 493,337 RON

Castigator:

SC BIFLORA SRL RO 16805066 str.Teilor,nr.43,bl.101,, Miercurea Nirajului, 547410, Mures

Total (fara TVA): 493,337 RON

3) Afaceri de t?iere copaci pe firme cu afaceri n prim?rie, prin instala?ia de nocturn? pe care porcii din PDL Mure? au f?cut-o cadou clubului familionului Maior!

Intra Serv SRL, firm? trimis? smb?t? s? taie copaci ?i crengi nu are s?raca obiect de activitate cu copaci. Are, probabil, interese, un borfa? din prim?rie care vrea bani pentru ea.

Obiectivul principal al firmei este : proiectare si executare de instalatii electrice interioare pentru constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane, la tensiunea nominala de 0, 4 kV; proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0, 4 kV – 20 kV si posturi de transformare cu tensiunea nominala superioara de cel mult 20 kV; executare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0, 4 kV – 20 kV si posturi de transformare cu tensiunea nominala superioara de cel mult 20 kV; execu?ia de tablouri electrice de distribu?ie ?i automatizare; comer? cu echipamente electrice. S.C. INTRA SERV SRL ?i desf??oar? activitatea prin compar-timentele : Proiectare; Produc?ie(execu?ie); Comercial; Logistic?; Marketing, rela?ii interne.

4) Parc?ri acoperite ale borfa?ilor din PDL Mure? pe dedicata Senin. Fiecare ma?in? parcat? scoate din banii publici 800 de euro pentru afaceristul borfa?ului din prim?rie!Milionae de euro dedica?i de porcii PDL pe Senin. C?uta?i leg?tura cu porcul PDL?!

5) Deratizare pe firm? dedicat? de porcii PDL Mure?: 10 milioane de lei visa?i de borfa?ii de romni!

Prim?ria lui Florea vrea concesionare de doar 10 milioane de lei: pentru activit??ile de dezinsec?ie, deratizare, dezinfec?ie ?i tratamente fitosanitare n Trgu-Mure?

Hot?rt lucru, e an de mega-criz?, din moment ce Prim?ria cea mega-cheltuitoare a lui Florea anun?? licita?ie de 10 milioane de lei (100 de miliarde de lei vechi, deci, peste 2,5 milioane de euro!). Mega-afacerea din anul de criz? va face fericit? vreo firm? afectat? de recesiune, cum se poate spune despre cei care vor c?tiga mai toate licita?iile de milioane de euro care au fost n?scute la foc automat ?i n an pre-electoral (vom vedea ?i dac? sponsorii la partid ?i echip? de fotbal adus? n divizie n campanie electoral? nu sunt exact cei care c?tig? licita?ii, a?a cum s-a mai ntmplat). Citi?i ?i judeca?i necesitatea mega-investi?iei n an de criz?, dup? ce deja s-au anun?at licita?ii de milioane de euro la Week-end, licita?ie de 511 miliarde de lei vechi (vreo 12 milioane de euro) pentru execu?ie ?i proiectare ?i servicii de finan?are lucr?ri str?zi, lucr. construc?ii civile, lucr. re?ele de ap? ?i canalizare, lucr?ri re?ele de iluminat ?i canaliza?ie, a?a cum apare pe licitatiapublica.ro, coroborat cu obligativitatea pl??ii unei sume de aproximativ un milion de euro, pentru procesul pierdut de prim?rie cu MTS Company.

Concesionare numarul 1979/22.04.2011

Citeste mai mult: Prim?ria lui Florea vrea concesionare de doar 10 milioane de lei: pentru activit??ile de dezinsec?ie, deratizare, dezinfec?ie ?i tratamente fitosanitare n Trgu-Mure?

S? d?m cuvntul ?i ?mechera?ului adus de borfa? n prim?rie pe crietriul de partid ?i pentru a-i face ntre?inutului din bani publici imagine, Cine l d? n gt pe Florea ?i pe copilul ?i ntre?inutul de partid, Maior?!

Deocamdat? att despre borfa?i.

Din cele 281 blocuri de locuin?e (cu 11.950 apartamente) nscrise n Programul Local, au fost reabilitate 75 blocuri, cu 2310 apartamente, contribu?ia Prim?riei fiind de 13.000.000 lei !!!. n cazul fina??rilor din fonduri europene, municipiul Trgu-Mure? a fost PRIMUL ora? din Regiunea Centru care a dupus un proiect acceptat de Agen?ia Regional? de Dezvoltare Centru Alba Iulia – mbun?t??irea eficien?ei energetice a blocurilor de locuin?e Axa prioritar? 1, Domeniul de interven?ie 1.2 Sprijinirea investi?iilor n eficien?a energetic? a blocurilor de locuin?e pentru 48 blocuri de locuin?e cu 2.042 apartamente, valoarea total? a lucr?rilor fiind estimat? la cca 34.000.000 lei ! n acest program sunt eligibile ?i lucr?rile de nchidere a balcoanelor. Departamentul juridic al Prim?riei a propus pe linia OUG nr. 18/2009 ca hot?rrile adun?rii generale ale Asocia?iilor de Proprietari s? fie luate cu 2/3 din proprietarii de apartamente, nu n unanimitate, pentru a se u?ura decizia ?i a se evita tergivers?rile ?i am?n?rile unor m?suri importante. Pe de alt? parte, pentru mbun?t??irea activit??ii asocia?iilor de proprietari, executivul Prim?riei a propus trecerea administratorilor n coordonarea autorit??ii administra?iei publice locale, f?cndu-se demersuri la nivel parlamentar de modificare a Legii nr. 230/2007, n sensul ca asocia?iile de proprietari s? poat? ncheia conven?ii civile. La capitolul spa?ii verzi, n sezonul 2012-2013 au fost executate t?ieri de toaletare la 82 de asocia?ii, 26 aliniamente ?i parcuri, 9 ?coli ?i gr?dini?e, realizndu-se programul de toaletare n propor?ie de 50%, restul fiind reprogramat pentru sezonul de toamn?-iarn?. Pentru refacerea ?i extinderea zonelor verzi n sezonul de primavar? au fost planta?i n jur de 3.000 buc. puie?i arbori, 4.000 buc. arbu?ti, 300.000 buc. plante anuale, Spaiibienale ?i bulbi. Au fost nlocui?i arborii usca?i ?i au fost amenajate alveole noi, efectundu-se plant?ri pe aliniamente de pe urm?toarele str?zi: Corne?ti, Verii, Bradului, M.Viteazul, Libert??ii, Belvedere, Gh. Doja, Calea Sighi?oarei. Doar, n cartierul Belvedere au fost planta?i 2.000 de puie?i din speciile: paltin, salcm, stejar, n vederea realiz?rii unei perdele de protec?ie. n prima jum?tate a acestui an au fost oferi?i gratuit cca. 400 arbori, 1.000 arbu?ti ?i 1.500 flori, asocia?iilor de proprietari pentru plantare n zonele verzi din jurul blocurilor. Totodat?, s-au reamenajat sensurile giratorii prin plant?ri de material dendrofloricol ?i gazon, suprafa?a amenajat? cu gazon fiind de 3.200 mp. La capitolul parcuri, au fost reamenajate total dou? parcuri, de pe strada Rodniciei ?i strada nfr??irii, fiind n curs de finalizare ?i reamenajare parcurile de pe str?zile Petru Dobra, Armoniei, Casa Mihai Eminescu. Au fost recondi?ionate 80 locuri de joac?, au fost montate 70 de b?nci, 25 de foi?oare n parcuri, 100 de co?uri de gunoi, 150 de parc?ri acoperite, urmnd ca n urm?toarele s?pt?mni s? se monteze alte 450 de parc?ri acoperite ! Au fost efectuate plomb?ri pe 1.500 m gropi din carosabil ?i se afl? n curs o nou? campanie de plomb?ri. Au fost trasate 6.100 mp marcaje rutiere longitudinale amenajndu-se 80 de treceri de pietoni. Pe strada Gheorghe Doja au fost monta?i 50 de stlpi de iluminat, iar pe alte str?zi ale ora?ului peste 150 de corpuri de iluminat. Legat de Deratizare/Dezinsec?ie, n lunile mai-iunie s-a efectuat o prim? etap? din aceste opera?iuni, urmnd etapa a doua n luna septembrie. Dup? consult?rile avute, n urm?toarele zile reprezentan?i ai Prim?riei vor efectua vizite pe teren, n cartiere, pentru ca mpreun? cu cet??enii s? se g?seasc? solu?ii la problemele ridicate. – See more at: http://www.tirgumureseanul.ro/detali-stire/lista/home/articol/primarul-dorin-florea-alaturi-de-presedintii-asociatiilor-de-proprietari.html#sthash.3cppLinU.dpuf

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X