Feb 28 2014

Bandi?ii lui Florea habar nu au ce calitate are Maior:viceprimar, consilier local sau între?inut de partid al lui Florea!

Published by under Mass-Media

Bandi?ii lui Florea habar nu au ce calitate are Maior:viceprimar, consilier local sau între?inut de partid al lui Florea!

Bandi?ii lui Florea habar nu au ce calitate are Maior:viceprimar, consilier local sau între?inut de partid al lui Florea!

Bandi?ii lui Florea habar nu au ce calitate are Maior:viceprimar, consilier local sau între?inut de partid al lui Florea!
În acela?i articol agrama?ii cunoscu?i fac o confuzie uimitoare: Maior e ba viceprimar, ba consilier local, ca consilier al lui Florea! Pentru prostime ?i pentru pupincuri?tii pe care banditul din prim?rie îi punea s? plaseze câte 10 abonamente la FCM ?i s? joace fotbal cu dobitocul cunoscut, adic? pro?tii din asocia?iile de proprietari: Maior nu e viceprimar, cât a fost a fost ilegal, dovedit prin sentin?? judec?toreasc? ?i dup? votul porcesc al românilor care au votat f?r? UDMR în sal?. Nu e nici consilier personal, ca s? umfle 40.000 cu dedica?ie de la porcul lui de partid, prin simplu fapt c? ANI a dovedit c? ame?itul a ocupat dou? func?ii la stat ?i a umflat banii din dou? locuri. Insul e doar consilier local ?i acolo fiind o slug? a lui Florea.  În mod normal,  trebuie controlat la Prim?rie ?i la borfa?ul suprem pentru a se l?muri de ce nu sunt angaja?ii prim?riei cei care se ocup? de probleme de prim?rie ?i de ce porcul PDL Mure?  trimite un pedelist, pentru a-i face prostului imagine! În caz c? pro?tii nu ?tiu, publicitatea prim?riei, cea pe care apare ?i ilegalul Maior, e strecurat? de bandi?ii din prim?rie pe C?tan?, pe nevast?-sa, pe Suciu ?i pe înc? unul, pentru c? fostul abonat Zere? are acum firma în rahat ?i în faliment, iar C?tan? se laud? c? merge cu presa la notar(alo, Consiliul Concuren?ei, î?i pute a cartel al jegurilor de români), pentru a aranja cotele celor pe care îi…reprezint?. Ce participare la licita?ie de la presa c?reia îi e fric? de mafia PDL Mure?, mai bine mergi cu intermediarul porcului portocaliu la… notar! Capitalism cu abonament de la intermediarul care împarte banii la pupincuri?ti ?i care pune mâna ?i pe casetele prim?riei, filmate pe bani publici ?i luate de ho?ul PDL din prim?rie!
P.S Bandi?ii lui Florea ar fi mai bine s? citeasc? Legea avertizorului public, care spune clar despre politizarea institu?iei ?i folosirea bunurilor în interes personal. Pentru c? sunt destule de semnalat ?i acolo unde apar bandi?ii PDL Mure? sunt afacerile dedicate pe parc?ri Senin, pe containere pe familia Urd?, pe gunoiul ASA/FCM ?u bandi?i din prim?rie ?i PDL au nevoie de semn?turile prostimii pentru a-?i face afacerile pe bani publici, pe firmele leprelor din PDL Mure? ?i a altor gunoaie etnice din camaril?!
În cursul dupa-amiezii de joi, 27 februarie, consilierul Claudiu Maior, a participat la  adun?rea general? de la asocia?ia de proprietari nr. 131 – zona Tudor Vladimirescu. În cadrul ?edin?ei, proprietarii prezen?i au ridicat mai multe probleme cu care se confrunt?, cum ar fi: necesitatea asfalt?rii trotuarelor de pe str. Banat nr. 3-13, toaletarea copacilor de pe aliniamentul stradal precum ?i a celor din jurul blocurilor, amplasarea unui container subteran, construirea unor parc?ri acoperite pe str. Banat nr.21-25-29-31-41 ?i a unor parc?ri ecologice pe str. Banat nr.2-3-35-37, ridicarea gurilor de canal la nivelul asfaltului. La toate aceste probleme ridicate de c?tre cet??eni, Claudiu Maior a r?spuns punctual, asigurându-i c? o dat? ce vremea va permite, se vor demara lucr?rile solicitate.  Pre?edintele asocia?iei de proprietari nr. 131, domnul Cerghizan Vasile a declarat : „ Vreau s?-i mul?umesc domnului viceprimar Claudiu Maior pentru sprijinul constant pe care l-a acordat asocia?iei noastre ?i pentru modul în care se implic? în rezolvarea problemelor ora?ului. Vreau s? îi mul?umesc pentru vizita efectuat? ast?zi la noi. În?elegem c? este o perioad? grea dar sper?m ca pân? la mijlocul acestui an lucr?rile care s-au promis în zon? s? se ?i realizeze”. De la aceast? asocia?ie, consilierul Claudiu Maior s-a deplasat la adunarea general? de la asocia?ia de proprietari nr. 680 – zona Tudor Vladimirescu. Aici proprietarii prezen?i la ?edin?? au ridicat mai multe probleme cu care se confrunt?, cum ar fi: necesitatea asfalt?rii aleilor pietonale de pe str. Sârguin?ei, toaletarea copacilor de pe aliniamentul stradal precum ?i a celor din jurul blocurilor, contruirea unui container subteran, ?i nu în ultimul rând, instituirea unui sens unic pe str. Sârguin?ei cu intrarea dinspre B-dul 1 Dec.1918 (intrarea de la Catedral?) având în vedere c? cet??enii ?i-au exprimat acordul în acest sens, depunând un tabel cu semn?turi la Prim?ria Tîrgu-Mure?. ?i la aceste probleme consilierul Claudiu Maior a r?spuns punctual. În ceea ce prive?te sensul unic, consilierul primarului a ?inut s? precizeze c? instituirea acestuia este în competen?a comisiei de circula?ie format? din reprezentan?i ai Poli?iei Municipiului – Serviciul Circula?ie, dar a dat asigur?ri c? va depune toate diligen?ele pentru a satisface dorin?ele cet??enilor din zon?. Pre?edintele asocia?iei de proprietari nr. 680, d-nul Turcu L?urean a declarat „Mul?umesc domnului Claudiu Maior c? a venit al?turi de noi ?i ne-a ascultat. Sper ca,  a?a cum ne-a obi?nuit de fiecare dat?, s? rezolve problemele operativ, eficient, pentru tîrgumure?enii care îi acord? încredere total?” – See more at: http://www.tirgumureseanul.ro/detali-stire/lista/home/articol/claudiu-maior-intalnire-cu-asociatiile-de-proprietari.html#sthash.gz5vLqi5.dpuf

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X