Dec 15 2015

Un alt nesim?it de ales mure?ean în aten?ia DNA!

Published by under Mass-Media

Articol publicat in: Politica


Un alt nesim?it de ales mure?ean în aten?ia DNA!

Pân? când ho?ii lui Florea sunt lua?i pentru mita Coral ?i jegurile din s? ne bucur?m c? DNA Târgu-Mure? munce?te în alt? parte!

COMUNICAT

 

Procurorii din cadrul Direc?iei Na?ionale Anticorup?ie – Serviciul teritorial Tîrgu Mure? au dispus efectuarea în continuare a urm?ririi penale ?i re?inerea pentru 24 de ore, începând de la data de 15.12.2015, ora 11:20, pân? la data de 16.12.2015, ora 11:20, a suspectei PRECUP MARIA, primar al municipiului Reghin, în sarcina c?reia s-au re?inut infrac?iunile de luare de mit? ?i abuz în serviciu, dac? func?ionarul a ob?inut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit.

 

În ordonan?a procurorilor se arat? c?, în cauz?, exist? date ?i probe care contureaz? urm?toarea stare de fapt:

 

În vara anului 2012, suspecta Precup Maria, în calitate de primar al municipiului Reghin, a pretins administratorului unei societ??i comerciale remiterea unei sume de bani pentru o anumit? persoan? (bani ce nu i se cuveneau în mod legal), pentru ca, în schimb, primarul s? accepte la plat? decontarea unor lucr?ri neexecutate de c?tre respectiva societate, în cadrul proiectului de amenajare a unei str?zi din municipiul Reghin. Persoana ce urma s? beneficieze de banii ceru?i drept mit? de primar era reprezentanta unei alte societ??i comerciale fa?? de care se instituiser? m?suri de executare silit? pe motive de neplat? a obliga?iilor c?tre bugetul de stat.

Suma de bani de 26.040 lei a fost remis? de administratorul societ??ii comerciale, sub forma unei vânz?ri – cump?r?ri mascate, banii fiind vira?i direct în conturile trezoreriei, pentru a fi stinse obliga?iile societ??ii datornice c?tre bugetul de stat ?i pentru care Administra?ia Finan?elor Publice Reghin instituise m?suri de executare silit?.

 

La data de 4 septembrie 2012, conform în?elegerii, primarul Precup Maria a acceptat la plat? ?i a decontat o lucrare care nu fusese executat? de societatea al c?rei reprezentant a remis banii.

Prin activit??ile descrise anterior, s-a cauzat un prejudiciu municipiului Reghin, jud. Mure?, de aproximativ 75.000 lei, reprezentând lucr?ri neefectuate, ?i în consecin??, un folos necuvenit societ??ii comerciale care trebuia s? execute lucr?rile de amenajare.

 

Suspectei Precup Maria i s-au adus la cuno?tin?? calitatea procesual? ?i acuza?iile, în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedur? penal?.

 

În cauz?, procurorii au beneficiat de sprijin de specialitate din partea Serviciului Român de Informa?ii.

 

Facem precizarea c? efectuarea în continuare a urm?ririi penale este o etap? a procesului penal reglementat? de Codul de procedur? penal?, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situa?ie, s? înfrâng? principiul prezum?iei de nevinov??ie.

 

BIROUL DE INFORMARE ?I RELA?II PUBLICE

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X