Dec 16 2015

Remus Ben?a sau cum mizeria târgumure?ean? pute! Poate verifica DNA locuin?ele pentru rromi de la mega-ho?ul PDL Mure? pentru scursurile lui!

Published by under Mass-Media

Articol publicat in: Afaceri, Politica, Societate


Remus Ben?a sau cum mizeria târgumure?ean? pute! Poate verifica DNA locuin?ele pentru rromi de la mega-ho?ul PDL Mure? pentru  scursurile lui!

 

COMUNICAT

 

Procurorii din cadrul Direc?iei Na?ionale Anticorup?ie – Serviciul Teritorial Tîrgu Mure? au dispus trimiterea în judecat?, în stare de libertate, a inculpa?ilor:

 

OL?NESCU ROZEMARIE GUDRUN ISIS, consilier secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvolt?rii Regionale ?i Turismului la data s?vâr?irii faptei, cu privire la s?vâr?irea infrac?iunii de trafic de influen??,

 

BEN?A REMUS, administrator al unei societ??i comerciale, cu privire la s?vâr?irea infrac?iunilor de:

- complicitate la sp?lare de bani, în form? continuat? (2 acte materiale),

- cump?rare de influen??,

 

P?TRANA VIOREL, administrator al unei societ??i comerciale, cu privire la s?vâr?irea infrac?iunilor de:

- sp?lare de bani în form? continuat? (2 acte materiale),

- fals în înscrisuri sub semn?tur? privat? în form? continuat? (2 acte materiale),

- complicitate la trafic de influen??.

 

În rechizitoriul întocmit, procurorii au re?inut urm?toarea stare de fapt:

 

La data de 23 august 2011, ca urmare a derul?rii unei proceduri de achizi?ie public?, a fost încheiat un acord contractual între Consiliul Jude?ean Mure?, în calitate de beneficiar, ?i o societate comercial? din Italia, în calitate de antreprenor, ce avea ca obiect executarea lucr?rii „Parc auto pentru sporturi cu motor” Cerghid, jud. Mure?.

Valoarea proiectului a fost de 58.132.283,17 lei, din care finan?are POR (Programul Opera?ional Regional) – 20.524.152,5 lei, cofinan?are Consiliul Jude?ean Mure? – 26.521.842,5 lei, TVA – 11.086.288,17 lei.

În acest context, inculpatul Ben?a Remus a abordat-o pe inculpata Ol?nescu Rozemarie Gudrun Isis c?reia i-a promis mai multe sume de bani în schimbul trafic?rii influen?ei pe lâng? reprezentan?ii firmei italiene, în scopul determin?rii acestora s? subcontracteze, c?tre societatea primului, lucr?rile respective. Ca urmare a demersurilor efectuate de inculpata Ol?nescu Rozemarie Gudrun Isis, reprezentan?ii firmei italiene au acceptat ca firma inculpatului Ben?a Remus s? efectueze lucr?rile susmen?ionate.

Pentru „ajutorul” acordat omului de afaceri, inculpata Ol?nescu Rozemarie Gudrun Isis a pretins de la acesta suma de 25.500 euro.

De men?ionat este faptul c? leg?tura dintre cei doi inculpa?i anterior men?iona?i a fost facilitat? de inculpatul P?trana Viorel.

Acesta din urm?, pentru a disimula provenien?a sumei respective de bani, a încheiat cu firma inculpatului Ben?a Remus un contract ne?tampilat ?i nesemnat de p?r?i, constând în servicii de consultan?? ?i traduceri, pretins efectuate de inculpatul P?trana Viorel, pentru societatea acestuia din urm?.

Suma de bani, în echivalent în lei, a fost facturat? în 2 tran?e, pân? în prezent achitându-se efectiv suma de 55.480 lei.

 

În cauz?, s-a dispus m?sura sechestrului asigur?tor asupra unui autoturism ce apar?ine inculpatei Ol?nescu Rozemarie Gudrun Isis ?i asupra unui imobil ce apar?ine inculpatului Ben?a Remus.

 

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Mure?, cu propunere de a se men?ine m?surile asigur?torii dispuse în cauz?.

 

Facem precizarea c? aceast? etap? a procesului penal reprezint?, conform Codului de procedur? penal?, finalizarea anchetei penale ?i trimiterea rechizitoriului la instan?? spre judecare, situa?ie care nu poate s? înfrâng? principiul prezum?iei de nevinov??ie.

 

BIROUL DE INFORMARE ?I RELA?II PUBLICE

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X