Dec 17 2015

Mega-ho?ii ASA ?i Procon 16, cum spune DNA!

Published by under Mass-Media

Articol publicat in: Administratie, Afaceri, Politica


Mega-ho?ii ASA ?i Procon 16, cum spune DNA!

 

Procurorii din cadrul Direc?iei Na?ionale Anticorup?ie – Serviciul Teritorial Târgu Mure? au dispus trimiterea în judecat?, în stare de libertate, a inculpa?ilor:

 

ORBAN LASZLO LEVENTE, administrator ‘de fapt’ la SC Procon 16 SRL Târgu Mure?, la data faptelor, cu privire la s?vâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscal?, în form? continuat? (269 acte materiale),

 

ADORJANI ZOLTAN, administrator ‘de drept’ la SC Procon 16 SRL Târgu Mure?, la data faptelor, cu privire la s?vâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscal?, în form? continuat? (214 acte materiale),

 

ELEK ZOLTAN DOMOKOS, cu privire la s?vâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscal?, în form? continuat? (17 acte materiale),

 

PALADE MIRCEA ?i MAJOR FERENCZ HUNOR cu privire la s?vâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscal?, în form? continuat? (7 acte materiale),

 

NAGY JOZSEF ATTILA, cu privire la s?vâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscal?, în form? continuat? (11 acte materiale),

 

CHERTES VIOREL, cu privire la s?vâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscal?, în form? continuat? (3 acte materiale),

 

MAN IOAN NUCU, cu privire la s?vâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscal?

 

HORVATH ARPAD cu privire la s?vâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscal?, în form? continuat? (8 acte materiale),

 

VANCEA C?LIN ION, cu privire la s?vâr?irea infrac?iunilor de:

 

— evaziune fiscal?, în form? continuat? (4 acte materiale).

 

— complicitate la evaziune fiscal?, în form? continuat? (11 acte materiale),

 

În rechizitoriul întocmit, procurorii au re?inut urm?toarea stare de fapt:

 

În perioada decembrie 2008 — 2012, inculpatul Orban Laszlo Levente, în calitate de administrator de fapt al unui num?r de 10 societ??i comerciale, (firme care aveau sediul sau p?strau actele contabile la adresa imobilului aflat în proprietatea sa, situat în Târgu Mure?), beneficiind de ajutorul inculpatului Adorjani Zoltan, a realizat venituri din contracte comerciale încheiate cu autorit??i sau institu?ii publice ori din alte surse, câ?tiguri care au generat obliga?ii de plat? la buget.

 

În continuare, inculpatul a ac?ionat pentru m?rirea nejustificat? a cheltuielilor de exploatare ?i diminuarea bazei impozabile ?i a dispus înregistrarea în eviden?ele contabile a unor opera?iuni economice nedeductibile fiscal, respectiv a unor tranzac?ii comerciale nereale, pe baza unui num?r de 264 facturi fictive ?i a contractelor aferente ce simuleaz? activit??i comerciale reale, derulate prin firmele pe care le controla în calitate de beneficiari, sau cu alte 18 societ??i comerciale.

 

De precizat este faptul c? o parte din aceste societ??i comerciale, ce nu aveau capacitatea de a-?i respecta obliga?iile asumate, erau administrate de c?tre ceilal?i inculpa?i.

 

Veniturile ob?inute de societ??ile controlate, la ini?iativa susnumitului, au fost utilizate pentru pl??i formale, în condi?iile în care subcontractan?ii nu aveau condi?ii de livrare bunuri, execu?ie lucr?ri sau prest?ri servicii din lips? de dot?ri ?i personal salariat, ori nu au putut justifica îndeplinirea obliga?iilor asumate prin actele prezentate de ace?tia sau de subantreprenorii declara?i de ace?tia la organele fiscale.

 

Obiectul contractelor de subantrepriz? a fost transmis succesiv, ajungând în final s? fie onorat ‘scriptic’ de societ??i tip fantom? cu reziden?? în România sau societ??i inactive administrate de cet??eni din Ungaria, iar sumele de bani achitate formal pe circuit prin instrumente bancare, s? fie returnate.

 

Toate aceste opera?iuni au avut ca efect m?rirea cheltuielilor de exploatare ?i sustragerea de la plata obliga?iilor fiscale de c?tre SC Procon 16 SRL ?i celelalte 9 societ??i comerciale controlate de inculpatul Orban Laszlo Levente.

 

În cauz?, D.G.R.F.P. Bra?ov — Agen?ia Jude?ean? a Finan?elor Publice Mure? s-a constituit parte civil? cu suma de 7.215.121 lei.

 

În cauz?, s-a dispus m?sura sechestrului asigur?tor asupra mai multor bunuri imobile ce apar?in inculpatului Orban Laszlo Levente.

 

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Mure?, cu propunere de a se men?ine m?surile asigur?torii dispuse în cauz?.

 

În cauz?, procurorii au beneficiat de sprijin de specialitate din partea Serviciului Român de Informa?ii.

 

Amintim c? ORBAN LASZLO LEVENTE a mai fost trimis în judecat? în alt? cauz? în leg?tur? cu fapte s?vâr?ite în calitate de director tehnic la Administra?ia Bazinal? Mure? (vezi comunicat nr. 791/VIII/3 din data de 13 septembrie 2013).

 

Facem precizarea c? aceast? etap? a procesului penal reprezint?, conform Codului de procedur? penal?, finalizarea anchetei penale ?i trimiterea rechizitoriului la instan?? spre judecare, situa?ie care nu poate s? înfrâng? principiul prezum?iei de nevinov??ie.

 

(Agerpres)

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X