Archive for the 'Diverse' Category

Dec 17 2011

8 firme umfl? mpreun? 12 milioane de euro de la Prim?ria Trgu-Mure?! Desigur, unele firme sunt abonate la banul public prin prim?rie! Criz? cu adev?rat sau doar disperare nainte de alegeri?

Published by under Diverse,Mass-Media

8 firme umfl? mpreun? 12 milioane de euro de la Prim?ria Trgu-Mure?! Desigur, unele firme sunt abonate la banul public prin prim?rie! Criz? cu adev?rat sau doar disperare nainte de alegeri?

Licitatiapublica.ro d? lovitura cu o mega-afacere la prim?ria lui Florea, cu 8 firme n?elese la o ofert? unic?! Decorat recent de pre?edinte, Florea arat? de ce e important pentru partid prin nivelul licita?iilor inventate n an de criz? ?i pe firme dintre care unele abonate la bani public, nu doar la Trgu-Mure?, ci ?i la alte ora?e PDL. Cum nu numai in?ii din partidul propriu c?tig? la prim?ria lui Flore pe firmele de?inute/puse apoi pe alt nume, se poate verifica ?i ce al?i in?i de pe lng? partid ?i televiziuni de partid primesc bani ca nainte de alegeri prin licita?ia aceasta. DNA, verifici valoarea real? a licita?iei, cum se face asocierea ?i celelalte licita?ii anterioare care i vizeaz? pe ferici?ii c?tig?tori de ast?zi, tot pe banii trgumure?enilor care voteaz? etnic ?i permit astfel de asocieri n numele romnismului?

Anunt de atribuire numarul 119074/08.12.2011

Informatii anunt de participare asociat

Numar anunt: 120554 / 05.05.2011

Denumire contract: Executie si proiectare si servicii de finantare lucrari strazi, lucr. constructii civile, lucr. retele de apa si canalizare, lucrari retele de iluminat si canalizatie

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Primaria Municipiului Tirgu-Mures

Adresa postala: Piata Victoriei nr.3 , Localitatea: Targu Mures , Cod postal: 540026 , Romania , Punct(e) de contact: Maria-Magdalena Grama , Tel. 0265-268330 , Email: licitatie@tirgumures.ro , Fax: 0365-801856 , Adresa internet (URL): www.tirgumures.ro , Adresa profilului cumparatorului: www. e-licitatie.ro

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Autoritate regionala sau locala

Activitate (activitati)

- Servicii generale ale administratiilor publice

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante

Nu

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta

Executie si proiectare si servicii de finantare lucrari strazi, lucr. constructii civile, lucr. retele de apa si canalizare, lucrari retele de iluminat si canalizatie

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Lucrari

Proiectare si executare

Locul principal de executare: Municipiul Tirgu Mures

Codul NUTS: RO125 – Mures

II.1.3) Anuntul implica

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Executie si proiectare si servicii de finantare lucrari strazi, lucr. constructii civile, lucr. retele de apa si canalizare, lucrari retele de iluminat si canalizatie

II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

45233140-2 – Lucrari de drumuri (Rev.2)

31527200-8 – Iluminat exterior (Rev.2)

45000000-7 – Lucrari de constructii (Rev.2)

45232150-8 – Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)

71000000-8 – Servicii de arhitectura, de constructii, de inginerie si de inspectie (Rev.2)

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)

II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor

12,390,743 EUR

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii

IV.1.1) Tipul procedurii

Negociere

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criterii de atribuire

Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic

Criterii Pondere

1. Pretul ofertei 90 %

Descriere:

2. Durata totala a creditului furnizor 10 %

Descriere:

IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica

Nu

IV.3) Informatii administrative

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Da

Anunt de participare

Numarul anuntului in JO: 2011/S88-143023 din 06.05.2011

SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Contract nr: 370 Denumirea: Executie si proiectare si servicii de finantare lucrari strazi, lucr.retele de apa si canalizati,

V.1) Data atribuirii contractului 11/7/2011

V.2) Numarul de oferte primite 1

V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

SC ASTOR COM SRL(lider al asocierii dintreSC ASPHAROM SRL, SC ASPHADRUM SRL, SC LAS PROM SRL, SC INSTA GRUP SRL, SC ENERGOPLUS SRL, SC MEDIA MARKETING SRL si SC UNGPRO SRL ,SC GEIGER TRANSILVANIA SRL

Adresa postala: str. Depozitelor, nr. 4 , Localitatea: Tg. Mures , Cod postal: 540198 , Romania , Tel. 0265-267823 , Fax: 0265-306971

V.4) Informatii privind valoarea contractului

Estimarea initiala a valorii contractului

Valoarea: 51196820.00 Moneda: EUR Fara TVA

Valoarea totala finala a contractului

Valoarea: 12390743.00 Moneda: EUR Fara TVA

Valoarea: 52,482,232 Moneda: RON

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat

Nu

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare

Nu

VI.2) Alte informatii

Datorita complexitatii CAIETULUI DE SARCINI, acesta se va ridica de la sediul institutiei, camera 85, zilnic intre orele 8-12 iar marti si joi si intre orele 14-16.

VI.3) Cai de atac

VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac

Tribunalul Comercial Mures

Adresa postala: str. Justitiei nr. 1 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540069 , Romania , Tel. 0265-262010 , Email: tr-mures-comercial@just.ro , Fax: 0265-311827

Organismul competent pentru procedurile de mediere

Tribunalul Comercial Mures

Adresa postala: str. Justitiei nr. 1 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540069 , Romania , Tel. 0265-262010 , Email: tr-mures-comercial@just.ro , Fax: 0265-311827

VI.3.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Serviciul juridic si contencios administrativ

Adresa postala: P-ta Victoriei nr.3 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540026 , Romania , Tel. 0265-268330 , Fax: 0265-260813

VI.4) Data expedierii prezentului anunt

05.12.2011 14:47


No responses yet

Noi 12 2011

SC PLANWERK SRL, din Cluj-Napoca, prime?te 62.000 de lei prin Prim?ria Trgu-Mure?

Published by under Diverse

SC PLANWERK SRL, din Cluj-Napoca, prime?te 62.000 de lei prin Prim?ria Trgu-Mure?

SC PLANWERK SRL, din Cluj-Napoca, prime?te 62.000 de lei prin Prim?ria Trgu-Mure?

Cum e obiceiul la pedeli?ti, firma care c?tig? la o prim?rie PDL musai s? c?tige ?i la alte prim?rii PDL, exemple fiind cu nemiluita, pornind de la salubrizarea lui Prigoan? (Ploie?ti, Ludu? ?.a.m.d.) ?i terminnd cu SC Planwerk, o obi?nuit? a prim?riei Cluj-Napoca, cea att de ncercat? de DNA dup? escrocheriile primarului portocaliu l?sat de Boc s?conduc?. A?adar, servicii de consultan?? ?i arhitectur? de 62.000 de lei pentru Pia?a teatrului care a fost l?sat? n paragin? de nesim?i?ii din prim?rie, pentru a se da sute de mii de euro n an preelectoral pe firme f?r? concuren??, dintre care unele abonate la banul public sau ale camarilei. Doar aici, n 2 ani, s-au cheltuit peste 200.000 de euro pentru patinoar n aer liber, peste 100.000 de euro pentru corpuri de iluminat, cam 125.000 de euro pentru mobilier, ca s? nu mai spunem de afacerile cu spart beton, pus asfalt ?i pi?coturi, tras canale ?i cabluri, ceea ce face, probabil, ca cele Pia?a Teatrului din Trgu-Mure? s? fie locul n care s-au cheltuit cei mai mul?i bani, raportat la suprafa?a vizat?.

Anunt de atribuire numarul 117278/02.11.2011

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Primaria Municipiului Tirgu-Mures

Adresa postala: Piata Victoriei nr.3 , Localitatea: Targu Mures , Cod postal: 540026 , Romania , Punct(e) de contact: Farcasan Rodica , Tel. 0265-268330 , Email: rfarcasan@tirgumures.ro , Fax: 0265-260571 , Adresa internet (URL): www.tirgumures.ro

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Autoritate regionala sau locala

Activitate (activitati)

- Servicii generale ale administratiilor publice

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante

Nu

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta

Actualizarea proiectului Modernizare Piata Teatrului, Tg.Mures

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii

12 – Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica ; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica

Locul principal de prestare: piata Teatrului Tg.Mures

Codul NUTS: RO125 – Mures

II.1.3) Anuntul implica

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

actualizare proiectului Modernizare Piata Teatrului

II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

71322000-1 – Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)

II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor

62,201 RON

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii

IV.1.1) Tipul procedurii

Negociere fara anunt de participare

Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:

* Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica

Nu

IV.3) Informatii administrative

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Nu

SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Contract nr: 66703 Denumirea: Actualizarea proiectului Modernizare Piata Teatrului

V.1) Data atribuirii contractului 9/14/2011

V.2) Numarul de oferte primite 1

V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

SC PLANWERK SRL

Adresa postala: str. George Clemenceau nr.3 , Localitatea: CLUJ NAPOCA , Cod postal: 400021 , Romania , Tel. 0264-439488 , Fax: 0264-439472

V.4) Informatii privind valoarea contractului

Estimarea initiala a valorii contractului

Valoarea: 62904.00 Moneda: RON Fara TVA

Valoarea totala finala a contractului

Valoarea: 62201.00 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat

Nu

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare

Nu

VI.2) Alte informatii

VI.3) Cai de atac

VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac

Tribunalul Comercial Mures

Adresa postala: str. Justitiei nr. 1 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540069 , Romania , Tel. 0265-262010 , Email: tr-mures-comercial@just.ro , Fax: 0265-262010

Organismul competent pentru procedurile de mediere

Tribunalul Comercial Mures

Adresa postala: str. Justitiei nr. 1 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540069 , Romania , Tel. 0265-262010 , Email: tr-mures-comercial@just.ro , Fax: 0265-262010

VI.3.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Serviciul juridic si contencios administrativ

Adresa postala: P-ta Victoriei nr. , , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540026 , Romania , Tel. 0265-268330 , Fax: 0265-268330

VI.4) Data expedierii prezentului anunt

28.10.2011 13:29

No responses yet

Noi 16 2010

Site-ul romnesc de poker online 45Bet

Published by under Diverse

Site-ul romnesc de poker online 45Bet

Site-ul de poker online 45 bet este o apari?ie recent?, care va aduna n curnd dou? luni de la na?tere. Lansarea site-ului 45Bet a nseamnat apari?ia primei platforme complete de gambling online dedicat? n ntregime juc?torilor romni, iar clien?ii site-ului 45Bet pot folosi, astfel, acela?i cont de juc?tor pentru a juca poker pe internet, a face pariuri sportive ?i pentru jocuri de casino online. S? vedem care ar fi cteva dintre punctele tari ale site-ului. Cu voia dumneavoastr?, vedetele. n fiecare vineri, Ion Iron Man ” Oncescu, multiplul campion na?ional, mondial ?i european de skandenberg, ?i m?soar? for?ele cu doritorii, binen?eles nu la sportul care l-a f?cut celebru, ci la jocul de poker! ?i dac? doritorii nu pot s? dovedeasc? c? au bra?ul mai puternic ca al lui Iron Man, cel pu?in pot dovedi c? au o mn? mai bun?, iar cel care reu?e?te s? l elimine prime?te o recompens?, pe lng? dreptul de a se l?uda c? a nvins un campion mondial! O alt? celebritate care ne este adus? mai aproape de site-ul romnesc de poker online 45Bet este R?zvan Sebe. R?zvan este unul dintre primii juc?tori profesioni?ti romni, care acum mai bine de 5 ani a nceput s? joace turnee gratuite pe internet ?i care, cu r?bdare ?i munc?, ?i-a construit un bankroll ?i o baz? solid? de cuno?tinte despre jocul de poker. R?zvan a devenit n scurt timp juc?tor profesionist, cu un nume cunoscut juc?torilor de poker. Surpriza site-ului de poker online 45 bet: n fiecare lun?, n prima duminic? a lunii, sunte?i invita?i s? participa?i, al?turi de R?zvan, la super turneul de 100.000 de euro. Acestea sunt cteva vedete, dar s? vedem cum st? site-ul la capitolul promo?ii. Mo? Cr?ciun vine cu patru curse VIP cu premii totale de 20.000 de euro ?i cu condi?ii de calificare pentru a-i mul?umi pe to?i. Programul de loialitate 45Bet Poker va acorda lunar un bonus n bani juc?torilor, n func?ie de punctele VIP acumulate n perioada respectiv?, iar la primul depozit la 45 BetPoker ve?i beneficia de un bonus de bun venit de 100 la sut? pn? la 500 de euro!

Siteul de poker online 45 bet acord? aten?ie ?i celor care nu sunt foarte familiariza?i cu regulile jocului de poker ?i, deci, cu posibilii viitori juc?tori. Astfel, sunt prezentate pe site regulilele generale ?i specificul fiec?rui tip de joc. Echipa ofer? ?i suport n limbile englez? ?i romn?, 24 de ore pe zi, pentru a oferi asisten?? celor care nu g?sesc r?spus la ntreb?rile din sec?iunea de ntreb?ri frecvente. Nu n ultimul rnd, site-ul are ?i un blog – 45 bet blog. Cele prezentate sunt doar cteva dintre punctele tari ale site-ul romnesc de poker online 45Bet. Pentru a competa informa?iile v? mai spunem doar c? pe lng? aplica?ia de poker online, site-ul 45Bet mai ofer? nc? dou? brand-uri care completeaz? platforma. 45Bet Casino aduce toate jocurile populare de casino n casa utilizatorilor, cu o varietate larg? de jocuri. Colaborarea cu o companie de top furnizor de soft-uri de gaming, face ca jocurile oferite de 45Bet Casino s? fie la cele mai nalte standarde de calitate, iar 45Bet Sports este dedicat amatorilor de pariuri sportive pe internet.

FLORENTIN DEAC

No responses yet

Noi 16 2010

Pokerul un joc de noroc sau un sport al min?ii

Published by under Diverse

Pokerul un joc de noroc sau un sport al min?ii

Dac? ar fi s? ne lu?m dup? o ?tire pe care am g?sit-o pe gsp.ro: pokerul a fost acceptat, pentru prima dat? n istoria sa, n Asocia?ia mondial? a sporturilor min?ii, al?turi de ?ah, bridge sau go, iar Federa?ia Interna?ional? de Poker ?i-a atins primul s?u obiectiv major, consfiin?indu-se trecerea de la statutul de joc de noroc la cel de joc al min?ii, avem deja un r?spuns la dilema din titlu. Un joc al min?ii! Nici joc de noroc ?i nici sport al min?ii ?i astfel se mpac? ?i capra ?i varza! L?snd gluma la o parte, aceasta defini?ie, de joc al min?ii, este ?i cea pe care o agreez. Joc de noroc sun? mult prea rece. Joc de noroc este P?c?lici, pokerul este tot un joc (din moment ce se folosesc c?r?i de joc pokerul este, deci, joc), dar un joc care presupune tactici ?i analizarea ?anselor de c? tig , plus un pic de cunoa?tere a psihologiei partenerilor de ntrecere. Sport al min?ii este, iar??i, o variant? pe care nu o consider corect?, din pricina cuvntului sport. Sportul ar trebui s? presupun? o activitate fizic? mai intens? dect statul la mas?. Bun, vor spune unii, dar ?i ?ahul este tot un sport la care se st? n fa?a mesei. Diferen?a esen?ial?, spun eu, este c? la ?ah cei doi combatan?i se ntrec de la o situa?ie egal?, diferen?a f?cnd-o studiul intens n lumea tablei cu cele 64 de p?tr??ele. La poker, chiar dac? ?i aici conteaz? studiul, experien?a, participan?ii nu au n mn? acelea?i c?r?i, din start unii fiind avantaja?i ?i al?ii dezavantaja?i. n lumea sportului o distribu?ie la noroc nu ?tiu s? existe ?i de aceea optez pentru evitarea cuvntului sport. Putem r?mne la denumirea joc al min?ii. Ce p?rere ave?i ?

FLORENTIN DEAC

No responses yet

Noi 15 2010

Pokerul online ca mijloc de divertisment

Published by under Diverse

Pokerul online ca mijloc de divertisment

Apari?ia pokerului online nu poate s? nu fie suspectat? de interese b?ne?ti ?i mai apoi de ncercarea de a se oferi un produs online ca mijloc de divertisment. Fiind necesare investi?ii enorme n cazinourile clasice, care ?i pl?tesc impozite pe m?sur?, o dat? ce internetul s-a dezvoltat puternic, alternativa a venit firesc: pokerul online. nti pentru a da posibilitate tuturor s? joace pe bani, mai ales celor care nu au un cazinou n apropiere, apoi ca mijloc de divertisment. Ne vom axa pe aceast? ultim? menire a pokerului online, cu men?iunea c? ?i divertismentul oferit oricui ?i oricum poate s? conduc? la dependen?? ?i chiar la trecerea individului de la nivelul de juc?tor de pl?cere, f?r? a miza pe bani adev?ra?i, la nivelul de juc?tor pe mize mari, dependent de adrenalina jocului!

Luat strict cu menirea de mijloc de divertisment, pokerul online este recomandat pentru destindere, ntr-o sear? cu prietenii. Pute?i ncerca s? verifica?i aceasta chiar la www.45bet.com, un site nou, dar care are ambi?ii mari. Aici pute?i primi asisten??, ve?i putea afla ultimele ?tiri privind juc?torii profesioni?ti ?i afla totul despre regulile jocului de poker ?i promo?iile din domeniu. Jocul de poker poate fi v?zut ca un mod de divertisment, de relaxare, de socializare, poate fi considerat un sport, un joc incitant sau un hobby. Pl?cerea de a juca poker vine din dorin?a fiec?ruia de a se afla ntr-o competi?ie ?i de a evolua devenind un juc?tor mai bun . Tipul de poker preferat depinde de gusturile individuale, ?i suntem con?tien?i c? trebuie s? oferim juc?torilor no?tri o varietate ct mai bogat?. Un joc de poker este perfect pentru a te relaxa ?i a te sim?i bine atunci cnd te sim?i obosit ?i vrei s? ui?i de griji, este important s? nu ui?i s? te mai ?i distrezi, consider? cei de la www .45bet.com. Orice variant? a?i alege, s? juca?i de divertisment sau strict pentru bani, nu trebuie s? uita?i ni?te reguli de aur n ceea ce prive?te pokerul online. ntr-o rapid? trecere n revist?: nu subestima?i adversarul, chiar dac? el joac? pe sume mici; nu exagera?i cu bluffurile; agresivitatea din pozi?ie de dealer d? rezultate foarte buna dac? este dozat? corespunz?tor; obsesia de a juca n continuare, pn? se recupereaz? banii pierdu?i este o greseala major?, iar lista poate continua.

FLORENTIN DEAC

No responses yet

Mai 28 2010

Doi ani de bloggerit= 3 licen?e ca premii

Published by under Diverse,Mass-Media

Pseudo-blogul acesta, in fapt un jurnal de articole de presa publicate sau in curs de publicare , mpline?te n iunie doi anisori. Ocazie cu care vor fi oferite 3 licente originale Windows (XP, Vista ?i 7). Conditia: sa se posteze pe acest blog o definitie a… blogului si sa se ofere o adresa de mail la care sa poata fi contactat participantul. Concursul se ncheie vineri, 4 iunie, ora 24, cu tragerea la sorti .

No responses yet

Mai 18 2010

15 august, la Cluj-Napoca, Iron Maiden n concert

Published by under Diverse,Mass-Media

No responses yet

Dec 31 2009

Published by under Diversevar s_sid = 973353;var st_dominio = 4;
var cimg = 15;var cwi =170;var che =40;


free webpage hit counter

No responses yet

Next »

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X