Dec 16 2015

Mega-ho?ii pe FCM, Prim?rie Trgu-Mure? ?i CL, trimi?i n judecat?! Ho?ii romni ?i maghiari au luat-o peste bot!

Published by under Mass-Media

Mega-ho?ii pe FCM, Prim?rie Trgu-Mure? ?i CL, trimi?i n judecat?! Ho?ii romni ?i maghiari au luat-o peste bot!

 

COMUNICAT

 

Procurorii din cadrul Direc?iei Na?ionale Anticorup?ie Serviciul Teritorial Trgu Mure? au dispus trimiterea n judecat?, n stare de libertate, a inculpa?ilor:

 

DORIN FLOREA ?i KISS IMOLA, primar al municipiului Trgu Mure?, cu privire la s?vr?irea infrac?iunii de abuz n serviciu, dac? func?ionarul a ob?inut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,

KISS IMOLA, director economic ai municipiului Trgu Mure?, cu privire la s?vr?irea infrac?iunii de abuz n serviciu, dac? func?ionarul a ob?inut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,

 

CIOBAN MARIA, MAIOR SERGIU-CLAUDIU, BENEDEK ISTVAN, F?RCA? IOAN, BAKO LASZLO ATTILA, M?CE?ANU EMIL VIRGIL, func?ionari n cadrul prim?riei Trgu Mure?, la data faptelor, cu privire la s?vr?irea infrac?iunii de complicitate la abuz n serviciu, dac? func?ionarul a ob?inut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,

 

MAN IOAN NUCU, pre?edinte al ASOCIA?IEI SPORTIVE FOTBAL CLUB ASA 2013 (FOTBAL CLUB MUNICIPAL) Trgu Mure?, la data faptei, cu privire la s?vr?irea infrac?iunilor de:

- complicitate la abuz n serviciu, dac? func?ionarul a ob?inut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,

- deturnare de fonduri, n form? continuat? (105 acte materiale),

- sp?lare de bani,

 

- ASOCIA?IA SPORTIV? FOTBAL CLUB ASA 2013 (FOTBAL CLUB MUNICIPAL) Trgu Mure?, cu privire la s?vr?irea infrac?iunii de sp?lare de bani.

 

n rechizitoriul ntocmit, procurorii au re?inut urm?toarea stare de fapt:

 

La data de 18 iulie 2013, inculpatul Dorin Florea, n calitate de primar al municipiului Trgu Mure? ?i ordonator principal de credite, ?i-a ndeplinit defectuos atribu?iile de serviciu prin nc?lcarea prevederilor mai multor acte normative care interziceau alocarea de fonduri de la bugetul local c?tre Asocia?ia Sportiv? Fotbal Club Municipal Trgu Mure?, ntruct aceasta avea obliga?ii de plat? neonorate privind impozitele ?i taxele c?tre stat, precum ?i contribu?iile c?tre asigur?rile sociale de stat.

Concret, inculpatul Dorin Florea, beneficiind de sprijinul inculpa?ilor Bako Laszlo Attila ?i M?ce?anu Emil Virgil, a ini?iat, n condi?ii ilegale, un proiect de hot?rre de consiliu local care a stat la baza adopt?rii, n mod ilegal, la data de 25 iulie 2013, a hot?rrii a Consiliului Local Municipal privind aprobarea aloc?rii, de la bugetul local, a sumei de 7.500.000 lei pentru sezonul competi?ional 2013-2014, n vederea continu?rii asocierii dintre municipiul Tg. Mure? ?i Fotbal Club Municipal Tg. Mure?.

La acea ?edin?? au participat, pe lng? secretarul Prim?riei Municipiului, inculpata Cioban Maria care a contrasemnat documentul respectiv ?i consilierii Maior Sergiu-Claudiu, Benedek Istvan ?i F?rca? Ioan care erau ?i membri n Consiliului Director al Asocia?iei Sportive FOTBAL CLUB ASA 2013 (FOTBAL CLUB MUNICIPAL) Trgu Mure? ?i care cuno?teau faptul c? entitatea respectiv? nregistra obliga?ii legale restante c?tre bugetul de stat, neputnd astfel beneficia n condi?ii legale de finan?are de la bugetul local al municipiului Trgu Mure?.

Ulterior, inculpatul Dorin Florea a ncheiat ?i a semnat, n condi?ii ilegale, ca reprezentant al municipiului Trgu Mure?, al?turi de inculpata Kiss Imola, n calitate de directorul economic, un contract de asociere cu Asocia?ia Sportiv? Fotbal Club Municipal Trgu Mure?, contract vizat de inculpatul M?ce?anu Virgil n calitate de jurist, prin care s-a alocat acestei asocia?ii sportive, de la bugetul local, suma de bani respectiv?.

Inculpa?ii Dorin Florea ?i Kiss Imola au beneficiat de ajutorul inculpatului Man Ioan Nucu care:

- a omis s? le aduc? la cuno?tin?a celor doi faptul c? asocia?ia sportiv? nregistra obliga?ii legale restante c?tre bugetul de stat n sum? de 3.578.387 lei, neputnd astfel beneficia n condi?ii legale de finan?are de la bugetul local al municipiului Trgu Mure?, prin

- a depus o documenta?ie incomplet? de solicitare a sprijinului financiar de la Municipiul Trgu Mure? (documenta?ie din care lipsea formularul de solicitare a finan??rii, declara?ia de impar?ialitate, curriculum vitae al coordonatorului de proiect, precum ?i anexele referitoare la documentele de nfiin?are a asocia?iei sportive, certificatul de identitate sportiv?, dovada afilierii la federa?ia Sportiv? Na?ional? de specialitate, dovada depunerii situa?iei financiare la data de 31 decembrie anul precedent la organul fiscal competent, certificatul de atestare fiscal?, certificatul fiscal),

- a semnat contractul de asociere men?ionat, n calitate de pre?edinte al ASOCIA?IEI SPORTIVE FOTBAL CLUB ASA 2013 (FOTBAL CLUB MUNICIPAL) Trgu Mure?.

Efectiv, asocia?iei sportive amintite mai sus i-a fost virat? suma total? de 7.053.000 lei, din care inculpatul Man Ioan Nucu, cunoscnd c? banii provin ca urmare a s?vr?irii unei infrac?iuni, a achitat obliga?ii c?tre bugetul general consolidat al statului n suma total? de 551.831 lei ?i c?tre o unitate bancar?, cu titlu de rambursare credit, n valoare de 600.000 lei.

Prin aceste fapte a fost prejudiciat bugetul local al municipiului Trgu Mure? cu suma de 7.053.000 lei, pl?tit? asocia?iei sportive n perioada 21.08.2013 – 31.05.2014, concomitent cu ob?inerea unui folos necuvenit pentru Fotbal Club Municipal Trgu Mure?.

 

n cauz?, D.G.R.F.P. Bra?ov Agen?ia Jude?ean? a Finan?elor Publice Mure? s-a constituit parte civil? cu suma de 7.215.121 lei.

 

n cauz?, s-a dispus m?sura sechestrului asigur?tor asupra mai multor bunuri imobile ce apar?in inculpatului Man Ioan Nucu. De asemenea, a mai fost dispus? poprirea sumelor de bani de?inute de c?tre ASOCIA?IA SPORTIV? FOTBAL CLUB ASA 2013 Trgu Mure?.

 

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Harghita, cu propunere de a se men?ine m?surile asigur?torii dispuse n cauz?.

 

n cauz?, procurorii au beneficiat de sprijin de specialitate din partea Serviciului Romn de Informa?ii.

 

Facem precizarea c? aceast? etap? a procesului penal reprezint?, conform Codului de procedur? penal?, finalizarea anchetei penale ?i trimiterea rechizitoriului la instan?? spre judecare, situa?ie care nu poate s? nfrng? principiul prezum?iei de nevinov??ie.

 

BIROUL DE INFORMARE ?I RELA?II PUBLICE

No responses yet

Dec 16 2015

Remus Ben?a sau cum mizeria trgumure?ean? pute! Poate verifica DNA locuin?ele pentru rromi de la mega-ho?ul PDL Mure? pentru scursurile lui!

Published by under Mass-Media

Remus Ben?a sau cum mizeria trgumure?ean? pute! Poate verifica DNA locuin?ele pentru rromi de la mega-ho?ul PDL Mure? pentru scursurile lui!

 

COMUNICAT

 

Procurorii din cadrul Direc?iei Na?ionale Anticorup?ie Serviciul Teritorial Trgu Mure? au dispus trimiterea n judecat?, n stare de libertate, a inculpa?ilor:

 

OL?NESCU ROZEMARIE GUDRUN ISIS, consilier secretar de stat n cadrul Ministerului Dezvolt?rii Regionale ?i Turismului la data s?vr?irii faptei, cu privire la s?vr?irea infrac?iunii de trafic de influen??,

 

BEN?A REMUS, administrator al unei societ??i comerciale, cu privire la s?vr?irea infrac?iunilor de:

- complicitate la sp?lare de bani, n form? continuat? (2 acte materiale),

- cump?rare de influen??,

 

P?TRANA VIOREL, administrator al unei societ??i comerciale, cu privire la s?vr?irea infrac?iunilor de:

- sp?lare de bani n form? continuat? (2 acte materiale),

- fals n nscrisuri sub semn?tur? privat? n form? continuat? (2 acte materiale),

- complicitate la trafic de influen??.

 

n rechizitoriul ntocmit, procurorii au re?inut urm?toarea stare de fapt:

 

La data de 23 august 2011, ca urmare a derul?rii unei proceduri de achizi?ie public?, a fost ncheiat un acord contractual ntre Consiliul Jude?ean Mure?, n calitate de beneficiar, ?i o societate comercial? din Italia, n calitate de antreprenor, ce avea ca obiect executarea lucr?rii Parc auto pentru sporturi cu motor Cerghid, jud. Mure?.

Valoarea proiectului a fost de 58.132.283,17 lei, din care finan?are POR (Programul Opera?ional Regional) – 20.524.152,5 lei, cofinan?are Consiliul Jude?ean Mure? – 26.521.842,5 lei, TVA 11.086.288,17 lei.

n acest context, inculpatul Ben?a Remus a abordat-o pe inculpata Ol?nescu Rozemarie Gudrun Isis c?reia i-a promis mai multe sume de bani n schimbul trafic?rii influen?ei pe lng? reprezentan?ii firmei italiene, n scopul determin?rii acestora s? subcontracteze, c?tre societatea primului, lucr?rile respective. Ca urmare a demersurilor efectuate de inculpata Ol?nescu Rozemarie Gudrun Isis, reprezentan?ii firmei italiene au acceptat ca firma inculpatului Ben?a Remus s? efectueze lucr?rile susmen?ionate.

Pentru ajutorul acordat omului de afaceri, inculpata Ol?nescu Rozemarie Gudrun Isis a pretins de la acesta suma de 25.500 euro.

De men?ionat este faptul c? leg?tura dintre cei doi inculpa?i anterior men?iona?i a fost facilitat? de inculpatul P?trana Viorel.

Acesta din urm?, pentru a disimula provenien?a sumei respective de bani, a ncheiat cu firma inculpatului Ben?a Remus un contract ne?tampilat ?i nesemnat de p?r?i, constnd n servicii de consultan?? ?i traduceri, pretins efectuate de inculpatul P?trana Viorel, pentru societatea acestuia din urm?.

Suma de bani, n echivalent n lei, a fost facturat? n 2 tran?e, pn? n prezent achitndu-se efectiv suma de 55.480 lei.

 

n cauz?, s-a dispus m?sura sechestrului asigur?tor asupra unui autoturism ce apar?ine inculpatei Ol?nescu Rozemarie Gudrun Isis ?i asupra unui imobil ce apar?ine inculpatului Ben?a Remus.

 

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Mure?, cu propunere de a se men?ine m?surile asigur?torii dispuse n cauz?.

 

Facem precizarea c? aceast? etap? a procesului penal reprezint?, conform Codului de procedur? penal?, finalizarea anchetei penale ?i trimiterea rechizitoriului la instan?? spre judecare, situa?ie care nu poate s? nfrng? principiul prezum?iei de nevinov??ie.

 

BIROUL DE INFORMARE ?I RELA?II PUBLICE

No responses yet

Dec 15 2015

Un alt nesim?it de ales mure?ean n aten?ia DNA!

Published by under Mass-Media

Un alt nesim?it de ales mure?ean n aten?ia DNA!

Pn? cnd ho?ii lui Florea sunt lua?i pentru mita Coral ?i jegurile din s? ne bucur?m c? DNA Trgu-Mure? munce?te n alt? parte!

COMUNICAT

 

Procurorii din cadrul Direc?iei Na?ionale Anticorup?ie Serviciul teritorial Trgu Mure? au dispus efectuarea n continuare a urm?ririi penale ?i re?inerea pentru 24 de ore, ncepnd de la data de 15.12.2015, ora 11:20, pn? la data de 16.12.2015, ora 11:20, a suspectei PRECUP MARIA, primar al municipiului Reghin, n sarcina c?reia s-au re?inut infrac?iunile de luare de mit? ?i abuz n serviciu, dac? func?ionarul a ob?inut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit.

 

n ordonan?a procurorilor se arat? c?, n cauz?, exist? date ?i probe care contureaz? urm?toarea stare de fapt:

 

n vara anului 2012, suspecta Precup Maria, n calitate de primar al municipiului Reghin, a pretins administratorului unei societ??i comerciale remiterea unei sume de bani pentru o anumit? persoan? (bani ce nu i se cuveneau n mod legal), pentru ca, n schimb, primarul s? accepte la plat? decontarea unor lucr?ri neexecutate de c?tre respectiva societate, n cadrul proiectului de amenajare a unei str?zi din municipiul Reghin. Persoana ce urma s? beneficieze de banii ceru?i drept mit? de primar era reprezentanta unei alte societ??i comerciale fa?? de care se instituiser? m?suri de executare silit? pe motive de neplat? a obliga?iilor c?tre bugetul de stat.

Suma de bani de 26.040 lei a fost remis? de administratorul societ??ii comerciale, sub forma unei vnz?ri cump?r?ri mascate, banii fiind vira?i direct n conturile trezoreriei, pentru a fi stinse obliga?iile societ??ii datornice c?tre bugetul de stat ?i pentru care Administra?ia Finan?elor Publice Reghin instituise m?suri de executare silit?.

 

La data de 4 septembrie 2012, conform n?elegerii, primarul Precup Maria a acceptat la plat? ?i a decontat o lucrare care nu fusese executat? de societatea al c?rei reprezentant a remis banii.

Prin activit??ile descrise anterior, s-a cauzat un prejudiciu municipiului Reghin, jud. Mure?, de aproximativ 75.000 lei, reprezentnd lucr?ri neefectuate, ?i n consecin??, un folos necuvenit societ??ii comerciale care trebuia s? execute lucr?rile de amenajare.

 

Suspectei Precup Maria i s-au adus la cuno?tin?? calitatea procesual? ?i acuza?iile, n conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedur? penal?.

 

n cauz?, procurorii au beneficiat de sprijin de specialitate din partea Serviciului Romn de Informa?ii.

 

Facem precizarea c? efectuarea n continuare a urm?ririi penale este o etap? a procesului penal reglementat? de Codul de procedur? penal?, avnd ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, n nici o situa?ie, s? nfrng? principiul prezum?iei de nevinov??ie.

 

BIROUL DE INFORMARE ?I RELA?II PUBLICE

No responses yet

Dec 13 2015

Ce a fost ?i ce a ajuns mini-prim?ria banditului PDL Mure?!

Published by under Mass-Media

Ce a fost ?i ce a ajuns mini-prim?ria banditului PDL Mure?!

Ce a fost ?i ce a ajuns mini-prim?ria banditului PDL Mure?!
Jigodia de la PDL Mure? s-a f?cut cunoscut? prin dedica?iile pe specimenele din partid ?i nu vorbim doar de retardat cu fotbalul, PFA, mit? Coral. Porcul ordinar din PDL Mure? ?i prim?rie a f?cut praf sutele de mii de euro ntre?innd camaril? ?i DNA nu a avut voie sa ia gunoiul etnic! Ce a fost ?i ce a ajuns discoteca lui Bor?an, gagiu ntre?inut ns? n continuare de ho?ul mare ?i etnic al PDL Mure?, n ceea ce urmeaz?!
http://www.executari.com/licitatie-123299-spatiu-comercial-targu-mures.html
P.S. Norocul ho?ilor romni este c? Trgu-Mure?ul este un ora? strategic pentru uniforme ?i SRI, altfel scursurile de romni f?ceau pu?c?rie.

No responses yet

Dec 12 2015

Aten?ie, DNA, la afacerile bandi?ilor PDL Mure? pe doua patinoare de cte 200.000 de euro fiecare!

Published by under Mass-Media

Aten?ie, DNA, la afacerile bandi?ilor PDL Mure? pe doua patinoare de cte 200.000 de euro fiecare!

Aten?ie, DNA, la afacerile bandi?ilor PDL Mure? pe doua patinoare de cte 200.000 de euro fiecare!
n ora?ul ho?iei romne?ti, pe borfa?ii lui Florea, un pont pentru DNA, patinoarele de 200.000 de euro ?i instala?iile de nocturna pentru retardatul cu mita Coral n prim?rie! Cum r?mne, DNA, cu mita luat? de porcul lui Florea de la Coral?

Bandi?ii din Prim?ria Trgu-Mure? v? cheam? la noul patinoar de 200.000 de euro?!

n buget a fost prins patinoarul de 200.000 de euro, probabil tot pe abonata Remo Sibiu, iar bandi?ii din Prim?ria Trgu-Mure? v? cheam?, iar, la patinoar! 200.000 de euro f?cu?i praf de bandi?i? Unde e?ti, Tolontane, cel care scriai de patinoare de plastic de la ?ar?, de 170.000 de euro? Un rahat de 200.000 de euro, care nu aduce nici 5000 de euro ncas?ri, e mai breaz?! Ho?ie pur? PDL, a bandi?ilor etnici din prim?rie, iar DNA ?i Curtea de conturi au grij? s? nu deranjeze ho?ii etnici ?i de partid, doar e Trgu-Mure?ul cu interese etnice, nu?!

anunt de atribuire – Achizitionare patinoar artificial
Domenii
Echipament frigorific industrial (CPV: 42513290)
Lucrari de constructii de patinoare (CPV: 45212211)
Patine de gheata (CPV: 37411220)
Detalii
Organizator:
Primaria Municipiului Tirgu-Mures
Localizare:
Romania (Mures)
Sursa:
S.E.A.P.
Termen limita:
02-12-2009
Data aparitiei:
23-12-2009
Legaturi intre licitatii
* Vezi anunt de participare – Achizitionare patinoar artificial
Anunt de atribuire numarul 74370/22.12.2009
Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt: 87379 / 29.09.2009
Denumire contract: Achizitionare patinoar artificial
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
primaria Municipiului Tirgu-mures
Adresa postala: Piata Victoriei nr.3 , Localitatea: targu mures , Cod postal: 540026 , Romania , Punct(e) de contact: Lazar Oana , Tel. 0265-268330 , Email: licitatie@tirgumures.ro , Fax: 0365-801856 , Adresa internet (URL): www.tirgumures.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitionare patinoar artificial
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Municipiul Tirgu-mures
Codul NUTS: RO125 – mures
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizarea, montarea si asigurarea asistentei tehnice si instruirea personalului pentru exploatarea patinoarului.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42513290-4 – Echipament frigorific industrial (Rev.2)
37411220-0 – Patine de gheata (Rev.2)
45212211-8 – Lucrari de constructii de patinoare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
800,000 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2009/S188-270735 din 30.09.2009
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 328 Denumirea: Contract de furnizare a unui patinoar artificial
V.1) Data atribuirii contractului 12/2/2009
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. REMO S.R.L. lider al asocierii dintre SC REMO SRL si SC PROELCONS SRL
Adresa postala: str.Hegel, nr.15/A , Localitatea: Sibiu , Cod postal: 550281 , Romania , Tel. 0269-231257
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 806722.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 800000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Documentatia de atribuire este atasata anuntului de participare.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr. 6, sect. 3 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. 021-3104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: 021- 3104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Tirgu-mures
Adresa postala: str.Justitiei nr.1 , Localitatea: Tirgu-mures , Cod postal: 540069 , Romania , Tel. 0265-263694 , Email: catgmures@just.ro , Fax: 0265-269199
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic si Contencios Administrativ
Adresa postala: P-ta Victoriei nr. 3 , Localitatea: Tirgu-mures , Cod postal: 540026 , Romania , Tel. 0265-268330 , Fax: 0265- 260.813
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
17.12.2009 10:51
Iarna pe patine!
Luni, 02 Februarie 2015 08:06 | Imprimare | Email
Marime text:
Patinoarul artificial, situat n Parcul Municipal din Trgu Mure? va fi deschis pn? n luna martie, astfel c?, n tot acest r?stimp, iubitorii sporturilor de iarn? au prilejul s? ncerce ghea?a n cele mai bune condi?ii, cu posibilitatea de a nchiria ghete cu patine.
Ne gndim, mai ales, la copii, care, n aceast? perioad? beneficiaz? de o scurt? vacan??. i a?tept?m, singuri sau nso?i?i de p?rin?i ?i bunici, s? se bucure de ambian?a pl?cut? ?i surprizele oferite de prim?rie. Iubitorii de patinaj beneficiaz? de urm?toarele facilit??i: abonament adul?i 120 de lei /lun?, abonament copii 60 de lei /lun?, organizare competi?ii sportive, evenimente, cursuri ONG, institu?ii, ?coli 25 de lei / lun?, organizare or? de educa?ie fizic? ?coli 80 de lei. Copiii sub trei ani au gratuitate iar studen?ii o reducere de 20%, a precizat viceprimarul municipiului, Claudiu Maior.
Patinoarul este deschis zilnic ntre orele 10.00 ?i 22.00
Tarifele pentru patinoarul din Parcul Municipal din Trgu Mure?
Vineri, 11 Decembrie 2015 08:16 | Imprimare | Email
Marime text:
Prim?ria Trgu Mure? informeaz? publicul c? tarifele pentru patinoarul din Parcul Municipal din Trgu Mure? r?mn neschimbate fa?? de anul trecut. Astfel, adul?ii vor putea patina pe ghea?? pentru 10 lei, copiii (elevii) cu 8 lei, copiii sub 3 ani vor patina gratis, iar studen?ii vor beneficia de o reducere de 20%. Pre?ul este calculat pentru o tur? de o or? ?i jum?tate. O pereche de patine se va putea nchiria cu pre?ul de 12 lei. Exist? ?i solu?ia abonamentelor – 120 de lei pentru adul?i ?i 60 de lei pentru copii. Patinoarul din Parcul Municipal func?ioneaz? zilnic de la ora 10.00 la 22.00, iar orarul turelor este urm?torul:
Tura 1: 10.00-11.30;
Tura 2: 12.00-13.30;
PAUZ?: 13.30-14.30;
Tura 3: 14.30-16.00;
Tura 4: 16.30-18.00;
Tura 5: 18.30-20.00;
Tura 6: 20.30-22.00;
Biroul de pres? al prim?riei

No responses yet

Dec 11 2015

Bandi?ii din noul PNL de Mure?, 100.000 de lei praf anual, pe motiv de promovare Ora? capitala cultural?

Published by under Mass-Media

Bandi?ii din noul PNL de Mure?, 100.000 de lei praf anual, pe motiv de promovare Ora? capitala cultural?

Bandi?ii din noul PNL de Mure?, 100.000 de lei praf anual, pe motiv de promovare Ora? capitala cultural?
Balonul de s?pun al demen?ilor ?i ho?ilor din noul PNL Mure? s-a spart. Borfa?ii ?i mitui?ii Coral ?i p?c?licii pe avocatura/notariat de partid au f?cut anual praf 100.000 de lei, pe ceva ga?c? de camaril? etnic?. Poate DNA ia bandi?ii romni pentru gunoiul numit candidatur? ora? capital? cultural?. Dac? nu e vreun deranj etnic ?i SRI are vreo problema cu bastardul sus?inut ziaristic n campania jegului.
Cluj Napoca dedica doar 22.000 de lei anual, iar bastarzii din noul PNL 100.000 de lei doar de la CL ?i prim?rie!
http://www.primariaclujnapoca.ro/use…/files/19%2829%29.PDF
http://www.tirgumures.ro/buget2015/ANEXA%202A1%20CULTURA.pdf

No responses yet

Dec 08 2015

Manipul?ri ordinare sau cum dup? 1 decembrie unii simt nevoia s? i scoat? pe romni pro?ti sau ?ovini!

Published by under Mass-Media

Manipul?ri ordinare sau cum dup? 1 decembrie unii simt nevoia s? i scoat? pe romni pro?ti sau ?ovini!

Manipul?ri ordinare sau cum dup? 1 decembrie unii simt nevoia s? i scoat? pe romni pro?ti sau ?ovini!
Imediat dup? 1 decembrie, pe mizeria de Facebook care se preteaz? la a?a ceva, au ap?rut provoc?rile. De la drapele n doliu, pn? la aiureli n photoshop, dar nu numai, menite s? arate ct de prost ?i intolerant e romnul, ca s? rd? maghiarii ?i ungurii de el. Doar dou? episoade, mul?umesc pentru pont!
1. Ma?ina de poli?ie inscrip?ionat? gre?it. Provocare ordinar?.

2. Afacerea KFC Trgu-Mure? cu un angajat maghiar care ar refuza s? r?spund? n maghiar?! Provocare ordinar? dovedit? rapid de o publica?ie pentru cei 400 de secui din Romnia, care simte nevoia s? preia povestea SF!

http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/nem-beszelhetnek-magyarul-a-kfc-magyar-alkalmazottai

No responses yet

Dec 07 2015

Indie Gala cu fonduri pentru copii romni!

Published by under Mass-Media

Indie Gala cu fonduri pentru copii romni!

Indie Gala cu fonduri pentru copii romni!
Sub denumirea Indie Gala sau Humble Bundle se desf??oar? activit??i cu finalitate caritabil?. Cei care cump?r? asemenea pachete de jocuri pot decide unde s? ajung? banii. Ultimul eveniment Indie Gala este deosebit, ntruct banii vor ajunge la cei 5 copii care ?i-au pierdut mama n incendiul de la Colectiv! Ar?ta?i c? v? pas?!
https://www.indiegala.com/charity

No responses yet

« Prev - Next »

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X